Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Osimertinib in basispakket

PW01/02 - 02-01-2020
Het geneesmiddel osimertinib wordt per 1 januari tijdelijk als startbehandeling vergoed uit het basispakket voor een bepaald type lokaalgevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker (NSCLC). De vervolgbehandeling werd al vergoed.
Osimertinib in basispakket

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloot het middel toe te laten tot het basispakket na prijsonderhandelingen met de leverancier. De prijsafspraken gelden voor een jaar.

Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseerde de minister eerst te onderhandelen met de fabrikant vanwege de hoge prijs en onzekerheid over de kosten en baten van de behandeling. Inmiddels zijn Zorginstituut en producent in gesprek over nieuwe studieresultaten over de overlevingswinst door de inzet van osimertinib als startbehandeling.

Volgens VWS vinden na een vervolgadvies van ZIN mogelijk nieuwe prijsonderhandelingen plaats voor vergoeding van het geneesmiddel voor een langere periode.

Document acties

gearchiveerd onder: osimertinib
Back to top