Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelentekorten stijgen naar recordhoogte

16-01-2023
Het aantal geneesmiddelentekorten is het afgelopen jaar naar een recordhoogte gestegen: 1514. Een toename van 50% ten opzichte van 2021, toen 1007 tekorten werden geregistreerd door KNMP Farmanco.
Geneesmiddelentekorten stijgen naar recordhoogte

In het oog springende geneesmiddelentekorten in 2022 waren onder meer methylfenidaat-tabletten, benzbromaron-tabletten, oxytocine-injectievloeistof, clobazam-tabletten en chlooramfenicol-oogdruppels. De gemiddelde duur van een tekort was 91 dagen, blijkt uit de cijfers van KNMP Farmanco. 57% van de tekorten is opgelost binnen tien weken.

KNMP-voorzitter Aris Prins noemt de situatie schrikbarend. “Tegelijkertijd is er hoop, nu de overheid eist dat extra voorraden worden aangelegd. Het is absoluut nodig dat iedereen zich hieraan gaat houden.”

Om geneesmiddelentekorten zoveel mogelijk in te perken, is per 1 januari een speciale beleidsregel van kracht die groothandelaren en handelsvergunninghouders verplicht ‘voldoende voorraad’ aan te houden. Om bedrijven de gelegenheid te geven aan de vastgelegde eisen te voldoen, wordt dit jaar gezien als overgangsjaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toeziet op de beleidsregel, zal daarom in beginsel nog niet handhavend optreden op de voorraadverplichting.

In de beleidsregel is vastgesteld dat handelsvergunninghouders een voorraad van zes weken moeten houden voor UR-geneesmiddelen. Voor groothandelaren is dit met ingang van 1 januari twee weken en per 1 juli vier weken.

Farmanco, dat al negentien jaar statistieken bijhoudt over geneesmiddelentekorten in Nederland, noteert een nieuw tekort als een geneesmiddel gedurende minimaal veertien dagen landelijk niet verkrijgbaar is. Meldingen door apothekers worden geverifieerd bij de fabrikanten.

 

 

 

Document acties

Back to top