Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen bewijs voor werking vitamine D bij COVID-19

PW10 - 03-03-2021
Op basis van de huidige stand van de wetenschap is niet te beoordelen of vitamine D-supplementen helpen bij de preventie van COVID-19. Daarvoor is nog onvoldoende bruikbaar onderzoek beschikbaar. Dat concludeert de Gezondheidsraad, die op verzoek van de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) advies uitbrengt.
Geen bewijs voor werking vitamine D bij COVID-19

Naar aanleiding van de aandacht voor de mogelijke rol van vitamine D bij de bestrijding van de coronapandemie heeft de Gezondheidsraad onderzocht of het zinvol is vitamine D te nemen voor de preventie van COVID-19.

Daarover blijkt echter nog te weinig onderzoek van voldoende kwaliteit beschikbaar te zijn om een uitspraak te kunnen doen, stelt de raad. Op dit moment vinden wel enkele onderzoeken plaats, maar de resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar.

Voor de preventie van andere – niet COVID-19-gerelateerde – acute luchtweginfecties zijn er wel aanwijzingen voor de werking van vitamine D-supplementen, vooral bij kinderen tussen de 1 en 16 jaar bij wie luchtweginfecties meestal niet ernstig verlopen. Voor de Gezondheidsraad is dit onvoldoende aanleiding om iedereen te adviseren ter preventie van luchtweginfecties of  COVID-19 vitamine D-supplementen te nemen.

Suppletieadvies

Voor een goede botgezondheid is het wel van belang dat de groepen, voor wie het advies geldt vitamine D  te slikken, dat ook doen, benadrukt de raad. Dit betreft kinderen tot 4 jaar, mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht krijgen of een donkere huid hebben, zwangere vrouwen, vrouwen van 50+ en mannen van 70+.

Niet iedereen binnen deze risicogroepen blijkt het suppletieadvies op te volgen, stelt de raad, die in het bijzonder aandacht vraagt voor mensen die niet of nauwelijks buiten komen vanwege de coronapandemie. Zij kunnen zonder dat ze daar erg in hebben nu wel onder de risicogroep vallen van mensen die te weinig zonlicht krijgen.

Document acties

Back to top