Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorwaarden voor vergoeding cladribine (Mavenclad) uitgebreid

07-09-2021
De voorwaarden voor vergoeding via het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor cladribine (Mavenclad), dat wordt ingezet bij actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS), zijn verder uitgebreid. Dit is gebeurd op advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Voorwaarden voor vergoeding cladribine (Mavenclad) uitgebreid

Cladribine (Mavenclad) is sinds 2018 opgenomen in bijlage 1A en bijlage 2 van het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS).

Na uitbreiding luiden de aangepaste bijlage 2-voorwaarden: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met zeer actieve RRMS gedefinieerd door twee of meer relapsen in het voorafgaande jaar bij therapie-naïeve patiënten; of die niet heeft gereageerd op een behandeling met ten minste één ziektemodificerend geneesmiddel (DMD) dat is geregistreerd voor de behandeling van MS.

Cladribine, een synthetisch purine-nucleoside die resistent is voor afbraak door het enzym adenosinedeaminase, is effectief tegen zowel rustende als actief delende lymfocyten en monocyten. De hoeveelheid autoreactieve B- en T-lymfocyten, die een rol spelen bij de pathogenese van MS, worden door het middel verminderd. Daarnaast neemt het aantal laesies in de hersenen minder snel toe, waardoor de neurodegeneratie wordt vertraagd.  

Naast orale toediening (Mavenclad) is cladribine parenteraal toepasbaar bij haarcelleukemie en B-cel chronische lymfatische leukemie (CLL).

Document acties

Back to top