Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe adviezen voor acute palliatieve sedatie

04-07-2022
In de herziene multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie zijn nieuwe adviezen opgenomen voor het uitvoeren van acute palliatieve sedatie. Midazolam en morfine kunnen hierbij intraveneus of subcutaan worden toegepast.
Nieuwe adviezen voor acute palliatieve sedatie

Artsen kunnen acute palliatieve sedatie inzetten bij een acute levensbedreigende complicatie die niet oorzakelijk of symptomatisch te behandelen is. Te denken valt aan een dreigende verstikking door afsluiting van de grote luchtwegen, een acute heftige verbloeding of een acuut longoedeem, hartinfarct of aneurysma. De complicatie moet leiden tot ondraaglijk lijden en daarnaast is de verwachting dat binnen enkele minuten tot uren de patiënt komt te overlijden. Andere vormen van palliatieve sedatie zijn intermitterende en continue palliatieve sedatie.

Daarnaast worden in de nieuwe richtlijn geen specifieke doseeradviezen voor propofol meer gegeven bij continue palliatieve sedatie. Het doseerschema dat in de vorige versie van deze richtlijn uit 2009 werd geadviseerd, bleek in de praktijk te laag en te langzaam. Verder verschillen de benodigde doseringen per setting: op de intensive care is meestal een andere dosering nodig dan op de operatiekamer. Er is daarom geen standaarddoseerschema mogelijk.

Document acties

gearchiveerd onder: palliatieve sedatie, propofol
Back to top