Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Van Rijn neemt extra maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

26-03-2020
Voor coronagerelateerde geneesmiddelen wordt de wettelijke maximumprijs per direct losgelaten als een tekort dreigt en de prijs een belemmering vormt. Zo blijft Nederland als afzetmarkt aantrekkelijk en wordt het bij schaarste niet als laatste bediend. Dat schrijft minister voor Medische Zorg Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.
Van Rijn neemt extra maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

Van Rijn neemt een aantal maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat tijdens de coronacrisis extra geneesmiddelentekorten ontstaan. Ontstaan die tekorten toch, dan volgen onmiddellijk nadere acties.

Naast het loslaten van de wettelijke maximumprijs stelt Van Rijn ook de aanscherping van de WGP-maximumprijzen, die per 1 april zou ingaan, met zes maanden uit. Dat betekent dat de huidige maximumprijzen in ieder geval tot 1 oktober van kracht blijven. “Met deze maatregel bied ik verschillende partijen in de geneesmiddelenketen financiële armslag om bijvoorbeeld voorraden te versterken”, aldus de minister. Hij roept betrokken partijen wel op hier “verantwoordelijk mee om te gaan”. Deze regeling komt in de plaats van de vorige week aangekondigde maatregel om voor geneesmiddelen met een lage omzet de maximumprijzen los te laten.

Van Rijn heeft het Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen (CbBG) ingesteld om te inventariseren welke zorgen betrokken partijen hebben, informatie uit te wisselen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en samen te kijken naar maatregelen die eerder zijn afgesproken in de Werkgroep Geneesmiddelentekorten.

Op nadrukkelijk verzoek van de CbBG-deelnemers stelt de minister geen verbod in op de export van geneesmiddelen binnen de EU. Betrokken partijen hebben Van Rijn verzekerd zich te zullen houden aan eerdere afspraken: de groothandel bedient altijd eerst de eigen klanten (apotheken, ziekenhuizen, apotheekhoudende huisartsen etcetera) in eigen land. Er is wel verscherpte aandacht voor de export van coronagerelateerde medicijnen, verzekert de bewindsman. Verder laat hij de mogelijkheid onderzoeken of de regels versoepeld kunnen worden voor het gezamenlijk door groothandels inkopen van kwetsbare middelen.    

Herhaalrecepten

Apothekers en voorschrijvers heeft Van Rijn gevraagd om de gebruikelijke handelswijze te blijven hanteren: patiënten krijgen voor maximaal drie maanden medicatie mee en herhaalrecepten worden binnen de normale termijn (zo’n een tot twee weken) voordat de medicatie op is, gehonoreerd. Apotheken en groothandels hadden VWS vorige week laten weten dat er een toename in de uitgifte van herhaalrecepten was.  

De beschikbaarheid van geneesmiddelen die algemeen worden gebruikt op de IC en middelen die specifiek worden gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten wordt vanaf vandaag gemonitord door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in nauw overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

         

Document acties

Back to top