Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico op tumorlysissyndroom ook bij lage dosis venetoclax

PW25 - 14-06-2021
Ook bij het gebruik van de laagst toegestane hoeveelheid van het leukemiemiddel venetoclax (Venclyxto) lopen patiënten het risico op het tumorlysissyndroom (TLS). Dat blijkt uit meldingen die het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft ontvangen.
Risico op tumorlysissyndroom ook bij lage dosis venetoclax

Volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL), een vorm van bloedkanker, krijgen venetoclax, al of niet in combinatie met andere geneesmiddelen. Bij TLS komen in korte tijd heel veel afbraakstoffen van dode kankercellen vrij. Andere symptomen zijn: koorts, misselijkheid, kortademigheid, verwardheid en donkere of troebele urine.

Het CBG adviseert patiënten altijd precies de voorgeschreven hoeveelheid van venetoclax te gebruiken en de patiëntenkaart van de arts goed te lezen, waarop staat wat er moet gebeuren om TLS te voorkomen. Treden er symptomen op van TLS, dan moeten patiënten direct stoppen met het innemen van venetoclax en contact opnemen met de behandelend arts.

Beoordelen risico

Artsen krijgen onder meer het advies van de geneesmiddelenautoriteit om het risico op TLS te beoordelen bij een patiënt vóór toediening van de eerste dosis venetoclax. Ook moeten patiënten voorafgaand aan de behandeling urinezuurverlagende middelen krijgen, en veel water drinken. Verder adviseert het CBG artsen de bloedchemie en de tumorlast van elke patiënt te monitoren.

Fabrikant AbbVie heeft over dit onderwerp een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd aan hematologen en ziekenhuisapothekers. In deze brief staat de belangrijke risico-informatie van venetoclax.

Document acties

Back to top