Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Polyfarmacie teruggedrongen

PW5 - 01-02-2017
In het Universitair Ziekenhuis Leuven is bij 172 hoogbejaarde patiënten (85 ± 5 jaar) de polyfarmacie gereduceerd.
Polyfarmacie teruggedrongen

Van gemiddeld tien geneesmiddelen bij opname werden in de interventiegroep vijf gestopt of lager gedoseerd, in de controlegroep drie (mediaan; P < 0,001). Aan de hand van de RASP-lijst (rationalization of home medication by an adjusted STOPP in older patients) en een medicatiebeoordeling overlegden apothekers met artsen over aanpassingen. De interventiegroep had bij ontslag minder potentially inappropriate medications (PIM’s) dan de controlegroep: 2 tegen 0,5 (mediaan; P < 0,001). De kwaliteit van leven nam toe, het SEH-bezoek nam af. [Drugs Aging. 2016 Dec 3; online.]

Document acties

gearchiveerd onder: Geriatrie, Ziekenhuisopname, Polyfarmacie
Back to top