Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

11-05-2023
Een kwart van de inwoners van Noord-Nederland geeft aan dat zij ongebruikte geneesmiddelen nooit inleveren bij een apotheek of milieustraat. Terwijl een derde zegt dit altijd wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool.
Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

Meer dan 60% van de inwoners van Noord-Nederland heeft in de afgelopen 24 maanden ongebruikte medicijnen gehad. De meest genoemde reden hiervoor is het stoppen met medicatie omdat die niet meer nodig was. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het project ‘Medicijnresten uit water’ in Noord-Nederland.

Ongeveer een kwart van de respondenten levert ongebruikte geneesmiddelen nooit in bij apotheek of milieustraat. Opvallend is dat vooral de jongere doelgroep (18-29 jaar) ongebruikte medicijnen het minst vaak inlevert, aldus de onderzoekers.

Verder blijkt dat respondenten die meer kennis hebben over hoe en waar je ongebruikte geneesmiddelen kunt inleveren, en bij wie het onderdeel uitmaakt van hun vaste gedragspatronen, ongebruikte medicatie vaker inleveren bij een apotheek of milieustraat. Meer dan een kwart geeft aan niet genoeg geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid ongebruikte geneesmiddelen in te leveren bij de apotheek.

Meer inleverpunten

De belangrijkste motivaties van respondenten om ongebruikte medicatie wel in te leveren: schoner oppervlaktewater, milieu en dierenwelzijn. ‘Te weinig inleverpunten’ en ‘grote afstanden’ zijn de twee belangrijkste redenen om dit niet te doen.

Volgens de onderzoekers benadrukken de resultaten van dit onderzoek dat inspanningen noodzakelijk zijn om mensen te informeren over de juiste omgang met ongebruikte geneesmiddelen. Ook blijkt dat meer inleverpunten noodzakelijk zijn.

Aanvullende interviews

Het lectoraat gaat het onderzoek naar de omgang met ongebruikte medicatie voortzetten met studenten van de NHL Stenden-minoren Psychologie en Neuromarketing en de master Content & Media Strategy. De studenten gaan aanvullende interviews doen en gedragsinterviews ontwerpen.

Het doel hiervan is mensen te stimuleren ongebruikte geneesmiddelen op een juiste manier weg te gooien en zo bij te dragen aan schoner oppervlaktewater.

Document acties

Back to top