Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder dagen antibiotica na complexe blindedarmontsteking

PW4 - 19-01-2023
Patiënten kunnen na een complexe blindedarmontsteking veilig en effectief worden behandeld met een tweedaags infuus met antibiotica in het voorkomen van infectieuze complicaties, in plaats van de standaardbehandeling van drie tot vijf dagen. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC.
Minder dagen antibiotica na complexe blindedarmontsteking

In de APPIC-trial, gefinancierd door ZonMW in het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, werden ruim duizend patiënten na een complexe blindedarmoperatie verdeeld in twee groepen: kort-schema-antibiotica van twee dagen of het standaardschema van vijf dagen antibiotica.

Twee dagen antibiotica bleek niet slechter dan vijf dagen als het gaat om het voorkomen van infectieuze complicaties en/of overlijden binnen negentig dagen na de operatie. Tevens bleek twee dagen antibioticum ook veilig: er werden geen verschillen gevonden tussen beide groepen in het optreden van ernstige complicaties of behandelingen hiervoor.

Daarnaast hadden in de groep die twee dagen antibiotica kreeg minder patiënten last van bijwerkingen van de antibiotica en verbleven ze korter in het ziekenhuis. Heropname in het ziekenhuis kwam wel wat vaker voor, maar dat waren heropnames vanwege complicaties met een milde nasleep.

Ook als de dagen van heropnamen worden meegeteld, lag de groep die twee dagen antibiotica kreeg in totaal nog altijd korter in het ziekenhuis dat de vijfdagengroep.

Kostenbesparend

Uit de studie blijkt dat twee dagen antibiotica niet slechter is dan vijf dagen, en dat het gepaard gaat met minder bijwerkingen. Het draagt bij aan het verminderen van het antibioticagebruik en patiënten krijgen minder antibiotica binnen dan nodig.

Daarnaast is het veilig en het bespaart kosten omdat patiënten een of twee dagen korter in het ziekenhuis liggen, concluderen de onderzoekers van het Erasmus MC, die hun resultaten hebben gepubliceerd in The Lancet.

Buitenland

Het toedienen van antibiotica gedurende twee dagen zal, volgens de onderzoekers, naar verwachting snel in Nederland worden ingevoerd en worden opgenomen in de richtlijnen voor appendicitis. Verder hopen ze dat de effectief bewezen werkwijze ook in buitenlandse ziekenhuizen navolging krijgt.

In een vervolgstudie willen de onderzoekers uitzoeken of het überhaupt nodig is antibiotica toe te dienen na een operatie voor een complexe appendicitis.

Document acties

Back to top