Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Indicaties 6 middelen uitgebreid

PW08 - 18-02-2020
De CHMP beveelt uitbreiding van de indicatie van zes geneesmiddelen aan. 5-aminolevulinezuur gel (Ameluz) mag ook op andere lichaamsdelen dan het gezicht en de behaarde hoofdhuid worden toegepast.
Indicaties 6 middelen uitgebreid

De indicatie van rituximab (MabThera) is uitgebreid met de inductie van een remissie bij pediatrische patiënten met ernstige granulomatose met polyangiitis of microscopische polyangiitis in combinatie met glucocorticosteroïden, en met de behandeling van pediatrische patiënten met eerder onbehandelde gevorderd diffuus CD20-positief grootcellig B-cellymfoom, Burkitt-lymfoom/Burkitt-leukemie of Burkitt-achtig lymfoom, in combinatie met chemotherapie.
De indicatie van de combinatie darunavir/cobicistat (Rezolsta) is uitgebreid met behandeling van hiv-infectie bij adolescenten vanaf 12 jaar en een lichaamsgewicht vanaf 40 kg.
Voor de combinatie insuline glargine/lixisenatide (Suliqua) wordt de indicatie uitgebreid naar de behandeling van volwassenen met onvoldoende gecontroleerde diabetes mellitus type 2 om de glykemische controle te verbeteren, als toevoeging aan een dieet en lichaamsbeweging en in combinatie met metformine en met of zonder gelijktijdig gebruik van een SGLT-2-remmer. Cobicistat (Tybost) mag ook worden toegepast als farmacokinetische versterker van atazanavir of darunavir bij adolescenten met hiv-1 infectie vanaf 12 jaar en een lichaamsgewicht van tenminste 35 kg (in combinatie met atazanavir) of 40 kg (in combinatie met darunavir).
De indicatie van venetoclax (Venclyxto) wordt uitgebreid met de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) in combinatie met obinutuzumab.

Document acties

Back to top