Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alertheid geboden op ernstige huidreacties door atezolizumab

PW14 - 29-03-2021
Nieuwe onderzoeksdata geven aanleiding om extra te wijzen op het risico op ernstige huidreacties bij gebruik van atezolizumab (Tecentriq). De fabrikant heeft daarom in overleg met de geneesmiddelenautoriteiten een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd naar behandelaars.
Alertheid geboden op ernstige huidreacties door atezolizumab

Deze huidreacties, waaronder het syndroom van Stevens-Johnson (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN), zijn bij 0,7% van de gebruikers gezien bij monotherapie en bij 0,6% bij combinatietherapie. In één geval is het fataal afgelopen. Bij het vermoeden op deze reactie moet de patiënt de behandeling onderbreken. Atezolizumab is een checkpointremmer en wordt gebruikt bij kanker.

Document acties

Back to top