Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veiligheid zelfstandige klinieken onvoldoende

PW05 - 29-01-2018
88% van de patiënten heeft goede ervaringen met hun behandeling in een zelfstandige kliniek, maar uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de patiëntveiligheid in deze klinieken nog moet verbeteren.
Veiligheid zelfstandige klinieken onvoldoende

Zelfstandige klinieken nemen volgens het NIVEL steeds vaker ingrepen over van ziekenhuizen, meestal gaat het om ingrepen met een laag risico op complicaties bij relatief gezonde patiënten.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzocht het NIVEL 264 dossiers van tien klinieken: vijf oogheelkundige klinieken, twee orthopedische klinieken en drie klinieken voor plastische chirurgie. In 13% van onderzochte patiëntendossiers was sprake van een verhoogd risico op zorggerelateerde schade, waaronder 4% tijdens de ingreep en 9% na de ingreep. Drie patiënten werden vanwege complicaties opgenomen in het ziekenhuis.

Vervolgonderzoek is volgens het NIVEL nodig om vast te stellen in hoeverre sprake is van vermijdbare zorggerelateerde schade. De onderzoekers raden de klinieken aan meer aandacht te besteden aan het volledig toepassen van operatiechecklisten en meer informatie op te nemen over de postoperatieve fase in het patiëntendossier.

Naar aanleiding van de resultaten heeft brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland aangegeven dat onderzoek naar vermijdbare zorggerelateerde schade wenselijk is om de patiëntveiligheid te verbeteren.

Document acties

gearchiveerd onder: Kwaliteit, Veiligheid, Kliniek, zelfstandig
Back to top