Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lisdexamfetamine meest effectief bij volwassenen met ADHD

PW08 - 21-02-2019
Van de verschillende psychostimulantia heeft lisdexamfetamine het grootste effect bij de behandeling van volwassenen met ADHD. Modafinil heeft geen effect op de symptomen van ADHD.
Lisdexamfetamine meest effectief bij volwassenen met ADHD

Dit concluderen Stuhec et al. op basis van een meta-analyse van twintig gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde onderzoeken naar het effect van psychostimulantia bij volwassenen met ADHD. De onderzochte psychostimulantia waren gemengde amfetaminezouten (vier zouten van de twee enantiomeren van amfetamine, twee studies), lisdexamfetamine (een prodrug van dexamfetamine, drie studies), methylfenidaat (veertien studies) en modafinil (een studie). De primaire uitkomstmaat was de verbetering van symptomen van ADHD.

De highest effect size in het verminderen van symptomen van ADHD werd gezien bij lisdexamfetamine (standardised mean difference -0,89; 95%-BI -1,09 tot -0,70), vergeleken met placebo. Gemengde amfetaminezouten (standardised mean difference -0,64; 95%-BI -0,83 tot -0,45) en methylfenidaat (standar-dised mean difference -0,50; 95%-BI -0,58 tot -0,41) hadden een matig effect op de symptomen van ADHD. Voor modafinil werd geen effect gezien (standardised mean difference 0,08; 95%-BI -0,18 tot 0,34). [Annals Pharmacother 2019(53)2: 121-133]

Document acties

gearchiveerd onder: Lisdexamfetamine, Volwassenen, ADHD
Back to top