Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Acht apothekers voor tuchtrechter in 2022

PW19 - 03-05-2023
Bij regionale tuchtcolleges zijn vorig jaar acht klachten over apothekers afgehandeld. De meeste van de 924 afgehandelde klachten betroffen artsen (579), gevolgd door verpleegkundigen (79), gezondheidszorgpsychologen (69) en tandartsen (64).
Acht apothekers voor tuchtrechter in 2022

In de meeste gevallen betrof het klachten over een onjuiste behandeling of diagnose, geen of onvoldoende zorg of een onjuiste verklaring of rapportage, zo blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 29 klachten gingen over grensoverschrijdend gedrag, 27 keer voelde iemand zich onheus bejegend door een zorgverlener.    

Sinds 2019 daalt het aantal klachten dat binnenkomt bij de tuchtcolleges en is het onder de duizend gekomen. In de jaren daarvoor lag het aantal daar ver boven, met een piek in 2018 (1780). “Naar de oorzaken daarvan is het gissen”, aldus het jaarverslag. “De kans op een tuchtklacht is voor de meeste van de (inmiddels bijna 390.000) BIG-geregistreerde zorgverleners klein.”

Kwaliteit zorg

Toch leveren hun beslissingen wel degelijk een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg, door het bevestigen, uitleggen en soms ontwikkelen van zorgvuldigheidsnormen, vinden de tuchtcolleges. “Opvallend is - ook hier is sprake van een trend - dat over artsen in absolute en relatieve zin veel vaker wordt geklaagd dan over enige andere beroepsgroep, met uitzondering van de gz-psychologen en de psychotherapeuten.”

Het aantal regionale tuchtcolleges is inmiddels van vijf naar drie teruggebracht; ze zijn gevestigd in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag behandelt zaken in hoger beroep.

 

Document acties

Back to top