Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Emicizumab alleen in basispakket als prijs daalt

PW 10 - 03-03-2020
Het Zorginstituut Nederland adviseert om behandeling met emicizumab (Hemlibra) bij ernstige hemofilie alleen in het basispakket op te nemen na prijsdaling. Emicizumab was in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Van het dure middel zouden de behandelkosten maximaal gelijk moeten zijn aan die van de bestaande therapie bij patiënten met bloedingen en ernstige hemofilie.
Emicizumab alleen in basispakket als prijs daalt

Emicizumab heeft een groter gebruiksgemak dan de bestaande behandeling. Maar omdat al een goed werkende behandeling (profylaxe met factor VIII) beschikbaar is, rechtvaardigt dit de meerprijs en daarmee een stijging van de totale budgetimpact niet, zegt het Zorginstituut Nederland tegen minister Bruins in het pakketadvies.

Wanneer emicizumab wel in het basispakket zou worden opgenomen, gaat dat gepaard met meerkosten van naar schatting tussen de € 26,9 miljoen en € 55,2 miljoen in het derde jaar na marktintroductie.

De onderkant van deze range is gebaseerd op een geleidelijke introductie bij patiënten die baat hebben bij emicizumab op grond van het gebruiksgemak of bij wie reguliere profylaxe onvoldoende bescherming biedt. De bovenkant van de range reflecteert het scenario waarbij alle patiënten die in aanmerking komen na drie jaar zijn overgestapt.

Document acties

Back to top