Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tekort specialisten ouderengeneeskunde dreigt

PW25 - 16-06-2021
In totaal 151 aiossen kiezen dit jaar voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, terwijl er 260 beschikbare plaatsen zijn. Met een fors groeiend aantal kwetsbare ouderen is het volgens de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso tijd om de noodklok te luiden.
Tekort specialisten ouderengeneeskunde dreigt

Het aantal aiossen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde stijgt weliswaar, maar niet snel genoeg, aldus de beroepsvereniging. In 2017 startten er bijvoorbeeld nog maar 94 jonge artsen met deze opleiding.

In een paar regio’s is er inmiddels een beperkt tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, maar zonder ingrijpen zal dat oplopen tot 1230 van de benodigde 2766 in 2034. Dit aantal specialisten is, volgens Verenso, nodig omdat we te maken krijgen met een forse groei van het aantal 90-plussers tot 340.000 in 2040; dat is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Ook zal naar verwachting het aantal ouderen dat behoefte heeft aan 24-uurszorg stijgen tot 165.000 in 2040, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015.

Basiscurriculum

Het specialisme ouderengeneeskunde is voor veel studenten nog onbekend, stelt Verenso. In het basiscurriculum is niet overal een vast coschap ouderengeneeskunde opgenomen, ook zou er überhaupt weinig aandacht zijn voor dit specialisme. De beroepsvereniging pleit voor een landelijk vast coschap en meer ouderengeneeskunde in het curriculum.

Verder verdient een specialist ouderengeneeskunde aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld een geriater in het ziekenhuis of een praktijkhoudend huisarts, aldus de beroepsvereniging. Ook is het belangrijk dat zorgaanbieders specialisten ouderengeneeskunde beter faciliteren met bijvoorbeeld een medisch secretariaat en via het geven van inspraak in het beleid van de organisatie.

Document acties

Back to top