Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Veel onduidelijk over opkomst commerciële huisartsenzorg’

PW17 - 20-04-2023
Commerciële partijen zijn in toenemende mate actief in de Nederlandse huisartsenzorg. Ze vormen ketens door huisartsenpraktijken op te kopen of verbinden praktijken door online platforms aan te bieden. Dit kan een begin zijn van een grote verandering in de eerste lijn, concludeert het Nivel in een verkennende studie.
‘Veel onduidelijk over opkomst commerciële huisartsenzorg’

Het is nog onvoldoende duidelijk wat de volledig omvang is en wat de voor- en nadelen zijn van de commercialisering van de huisartsenzorg. Meer onderzoek is volgens het Nivel daarom hard nodig.

Naar schatting van de onderzoekers zijn tussen de 45 en 230 praktijken overgenomen door commerciële investeerders. De brede range van deze schatting laat zien hoe weinig er bekend is over deze nieuwe ontwikkeling in de eerste lijn.

Verder zijn er grote verschillen tussen de partijen die op deze markt actief zijn. Naast de commerciële partijen zijn er ook huisartsenketens die vooral bedoeld zijn om kosten en werkdruk te verdelen. Deze organisaties zijn minder gericht op het maken van winst.

Ook zijn er partijen die op commerciële basis online platforms, apps en digitale middelen aanbieden waar praktijken gezamenlijk gebruik van kunnen maken.

Winstoogmerk

Volgens het onderzoeksinstituut staat de huisartsenzorg in Nederland voor grote uitdagingen, doordat in een aantal regio’s een tekort aan huisartsen dreigt. Tegelijkertijd kiezen jonge huisartsen er minder vaak voor om een eigen praktijk te runnen. Regeldruk, administratieve lasten en een hoge werkdruk maken praktijkhouderschap onaantrekkelijk. Ook zijn de overnamekosten van bestaande praktijken vaak hoog.

Een aantal partijen speelt daarop in door praktijken over te nemen of aan elkaar te rijgen onder een gemeenschappelijke naam. Huisartsen komen dan in loondienst of werken als zzp’er voor zo’n bedrijf. Een aantal van deze bedrijven werkt met extern kapitaal en winstoogmerk.

Investeerders

Nivel concludeert op basis van dit verkennende onderzoek dat er nog veel onbekend is over de opkomst van ketens in de huisartsenzorg. Zo is niet duidelijk welke investeerders erachter zitten.

Wat betekent dit voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg, en wat betekent het voor de huisartsen in een dergelijke praktijk? Dit zijn belangrijke vragen voor een houdbaar zorgstelsel in de toekomst, waarop een antwoord nodig is, stelt het Nivel, dat dit onderzoek heeft gedaan op verzoek van het European Observatory on Health Systems and Policies.

Met dit onderzoek heeft het Nivel bijgedragen aan een rapid respons report voor de Franse nationale zorgverzekering.

Document acties

Back to top