Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Europees kinderformularium in voorbereiding

PW03 - 16-01-2019
Op Europees niveau zijn de krachten gebundeld voor het opzetten van een European Paediatric Formulary; een Europees kinderformularium. Het European Paediatric Formulary wordt vrij toegankelijk met een Europawijde collectie aan formuleringen voor goed onderbouwde bereidingen voor kinderen.
Europees kinderformularium in voorbereiding

De PaedForm werkgroep nodigt belanghebbenden uit om commentaar te leveren op twee algemene conceptteksten – ter introductie van het formularium en over de algemene uitgangspunten ervan – en twee pilotmonografieën over de orale oplossingen hydrochloorthia­zide 0,5 mg/mL en sotalol hydro­chloride 20 mg/mL.

Commentaar kan aangeleverd worden tot eind januari 2019 via de website https://paedform.edqm.eu/home, waar ook de conceptteksten en monografieën staan.

Wanneer er geen geschikte kinder­formuleringen beschikbaar zijn, bereiden apothekers wereldwijd regelmatig specifiek voor kinderen. Deze gegevens staan momenteel beschreven in nationale kinderformularia en dienen als basis voor het Europese kinderformularium.

Document acties

gearchiveerd onder: Kinderformularium
Back to top