Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe vergunning voor sotagliflozine

PW11 - 13-03-2019
Sotagliflozine (Zynquista) kreeg een positief advies voor een nieuwe handelsvergunning van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Het middel is bestemd als toevoeging op insulinetherapie voor bepaalde patiënten die lijden aan diabetes mellitus type 1, bij wie ondanks optimale insuline­therapie het bloedglucoselevel on­voldoende onder controle blijft.
Nieuwe vergunning voor sotagliflozine

Sotagliflozine heeft een inhibitoire werking op de transporters SGLT1 en SGLT2. Hierdoor wordt reabsorptie van glucose uit urine in de nieren voorkomen, evenals in de proximale darm. Dit vertraagt en reduceert de glucoseopname in het bloed, wat helpt om het bloedglucoselevel te verlagen.

Data uit drie fase III-studies bij 1853 patiënten met diabetes mellitus type 1 wijzen uit dat deze patiënten baat hebben bij behandeling met sotagliflozine. Vanwege het risico op potentiële levensbedreigende dia­betische ketoacidose bij gebruik van deze therapie, adviseert de CHMP echter wel om het gebruik te limiteren tot patiënten met overgewicht of obesitas (body mass index ≥ 27 kg/m2) en het middel niet te gebruiken bij patiënten die een lage dosis insuline gebruiken.

Document acties

gearchiveerd onder: Zynquista
Back to top