Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Review verpleeghuis effectief

PW07 - 14-02-2018
Multidisciplinary Multistep Medication Review (3MR) kan helpen overbodig geneesmiddelengebruik bij kwetsbare verpleeghuisbewoners terug te dringen.
Review verpleeghuis effectief

In een cluster- gerandomiseerd onderzoek werd in 33 Nederlandse verpleeghuizen de 3MR uitgevoerd en handhaafden 26 de gebruikelijke zorg. Bij 91 van 233 gebruikers in de interventiegroep werd minstens 1 misplaatst geneesmiddel gestaakt, tegen 57 van 193 in de controlegroep (39 tegen 30%; relatieve kans 1,37; 95%-BI 1,02-1,75). [Wouters et al. Ann Intern Med. 2017;167(9):609-617.]

Document acties

Back to top