Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sanquin start met productie coronageneesmiddel

13-08-2020
De Bloedbank heeft de eerste drieduizend kilo plasma dat rijk is aan antistoffen tegen het coronavirus overgedragen aan Sanquin Plasma Products. Dit bedrijf verwerkt het plasma tot een geneesmiddel. Als een klinische studie in oktober de werkzaamheid bevestigt, kan dit middel worden ingezet om kwetsbare groepen te beschermen tegen het coronavirus.
Sanquin start met productie coronageneesmiddel

Daphne Thijssen, directeur Bloedbank en lid van Sanquins Raad van Bestuur vindt dat in korte tijd grote stappen zijn gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. “Eind juli hadden we de tienduizendste donor verwelkomd, waren tienduizend donaties gerealiseerd, hadden we duizend donoraanmeldingen op één dag, en hadden we de eerste donor met tien donaties.”

Het uiteindelijke doel is zestienduizend donoren die binnen twintig weken tot wel vijftigduizend donaties kunnen doen om de gewenste dertigduizend kilo bloedplasma te produceren. Daarvan is nu dus 10% gerealiseerd. Eerder al is honderd kilo plasma geleverd voor de klinische studie van de internationale CoVIg Plasma Alliantie. Deze alliantie onderzoekt of het plasmageneesmiddel daadwerkelijk effectief is. Blijkt dat het geval dan kan Sanquin Plasma Products de ampullen met geconcentreerde antistoffen inzetten voor risicogroepen in Nederland.     

“Zo lang er geen vaccin beschikbaar is om mensen immuun te maken tegen COVID-19, moeten we hiermee doorgaan om risicogroepen te beschermen tegen ernstige infecties”, aldus Thijssen.

Iedereen die denkt besmet te zijn geweest met corona en bloedplasma wil doneren kan contact opnemen met: www.sanquin.nl/corona

 

 

Document acties

Back to top