Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Advies: vergoed roxadustat uit basispakket

PW38 - 14-09-2021
Roxadustat (Evrenzo), een medicijn dat kan worden ingezet bij anemie, kan worden vergoed uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan de minister voor Medische Zorg.
Advies: vergoed roxadustat uit basispakket

Roxadustat (Evrenzo) kan worden ingezet bij de behandeling van volwassenen met symptomatische anemie bij chronische nierschade en is beschikbaar in tabletvorm in vijf sterktes: 20, 50, 70, 100 en 150 mg.

Het advies van het ZIN betreft opname in bijlage 1B van het GVS. In deze bijlage staan geneesmiddelen die niet onderling vervangbaar zijn en geen vergoedingslimiet hebben. Vanwege de orale toedieningsvorm van Evrenzo is het niet onderling vervangbaar met de vergelijkbare middelen darbepoëtine alfa, methoxypolyethyleenglycolepoëtine bèta en epoëtine, die parenteraal worden ingezet.

Roxadustat is het derde geneesmiddel dat is beoordeeld in het kader van de pilot ‘Parallelle Procedures College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)-ZIN’. Dit initiatief van het ministerie van VWS moet ervoor zorgen dat innovatieve geneesmiddelen sneller beschikbaar zijn voor patiënten. Normaal beoordeelt het CBG eerst of een middel wordt geregistreerd en adviseert het ZIN pas daarna of het ook wordt vergoed binnen het basispakket. In de pilot lopen deze procedures parallel.

 

Document acties

Back to top