Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG: nieuwe voorbeeldzinnen medicijninformatie

PW12 - 17-03-2023
Om de leesbaarheid van patiëntenbijsluiters en andere informatie over geneesmiddelen te helpen verbeteren, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) honderd nieuwe begrijpelijke voorbeeldzinnen gepubliceerd op zijn website.
CBG: nieuwe voorbeeldzinnen medicijninformatie

De begrijpelijke voorbeeldzinnen zijn ingedeeld in onder meer de volgende rubrieken: ‘Wat is dit medicijn en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?’, ‘Hoe gebruikt u dit medicijn?’ en ‘Hoe bewaart u dit medicijn?’

De lijst met voorbeeldzinnen, een hulpmiddel voor het opstellen van een bijsluiter en andere medicijninformatie, is beschikbaar op de website van het CBG.

Aanvullingen op de bestaande lijst zijn voorgesteld door verschillende veldpartijen die zich bezighouden met het verstrekken van begrijpelijke medicijninformatie en medewerkers van het CBG. In opdracht van de medicijnautoriteit heeft het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos de voorbeeldzinnen getest met personen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Document acties

gearchiveerd onder: voorbeeldzinnen, CBG
Back to top