Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Effect letrozol vlakt af

PW07 - 15-02-2018
Tweeënhalf of vijf jaar adjuvant letrozol, aansluitend op vijf jaar endocriene therapie, maakt geen wezenlijk verschil.
Effect letrozol vlakt af

Van postmenopauzale vrouwen met hormoonpositieve borstkanker bereikten 152 van de 915 patiënten in de vijfjaarsgroep ziektevrije overleving, tegen 163 van de 909 patiënten in de tweeënhalfjaarsgroep (hazard ratio [HR] 0,92; 95%-BI 0,74-1,16). Voor de totale overleving was de HR 1,04 (95%-BI 0,78-1,38). Vijf jaar behandeling reduceerde wel het aantal nieuwe borstkankers (HR 0,39, 95%-BI 0,19-0,81). [Blok et al. J Natl Cancer Inst. 2018;110(1).]

Document acties

gearchiveerd onder: Kanker, borst, Letrozol
Back to top