Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGJ: ernstige tekortkomingen bij huisartsenketen

20-04-2023
Huisartsenketen Centric Health Zuid-Holland heeft de beschikbaarheid en bereikbaardheid van de spoedhuisartsenzorg overdag niet in alle praktijken op orde. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die de huisartsenketen een aanwijzing heeft gegeven.
IGJ: ernstige tekortkomingen bij huisartsenketen

Centric Health Zuid-Holland moet de spoedzorg ook overdag op korte termijn op orde hebben volgens de eisen die gelden in de wet- en regelgeving. Zo niet, dan volgt een last onder dwangsom van de IGJ.

De huisartsenketen, met acht vestigingen, valt onder de innovatieve zorgaanbieders die de afgelopen jaren bestaande huisartsenpraktijken hebben overgenomen, vaak gesteund door investeerders.

Uit het inspectie-onderzoek bij één van de praktijken is gebleken dat het op meerdere momenten tijdens de praktijkuren niet mogelijk was telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Dit gold ook bij spoedgevallen, waarbij de huisarts voor een snelle beoordeling binnen vijftien minuten bij een patiënt moet zijn of de patiënt op korte termijn moet kunnen ontvangen voor een consult.

Geen overname

Daarnaast heeft deze praktijk geen adequate overname geregeld voor spoedgevallen tijdens praktijkuren door een andere zorgverlener, bijvoorbeeld door aansluiting bij een huisartsengroep. Voor de spoedzorg tijdens de avond- en weekenddiensten is dit wel geregeld.

Verder heeft de IGJ in het onderzoek geconstateerd dat patiënten niet altijd juist werden geïnformeerd waar zij terechtkunnen met hun spoedklachten op de dagen dat de praktijk gesloten was.

Volgens de inspectie gaat het om ernstige tekortkomingen, die leiden tot een groot risico voor de patiëntveiligheid. Ook de zorgaanbieder zelf geeft aan problemen te hebben met de continuïteit van de (spoed)huisartsenzorg in de andere praktijken.

Afdwingen

Centric Health Zuid-Holland moet het komende half jaar elke maand een voortgangsrapportage inleveren waaruit blijkt hoe de spoedzorg overdag wordt ingevuld voor alle locaties. Als de huisartsketen niet aan de eisen voor de spoedzorg voldoet of hierin geen inzicht geeft, kan een last onder dwangsom worden opgelegd, om naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Document acties

Back to top