Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Korte kuur antibiotica biedt geen voordeel

PW4 - 27-01-2017
In de strijd tegen antibioticaresistente kan het nuttig zijn kortere antibioticakuren toe te passen. De veelvoorkomende acute otitis media is een typische aandoening waarbij dit het proberen waard is. Hoberman et al. vergeleken een vijfdaagse en een tiendaagse kuur amoxicilline + clavulaanzuur bij kinderen van een half tot twee jaar, maar de korte kuur was geen succes.
Korte kuur antibiotica biedt geen voordeel

520 kinderen in de leeftijd van 6 tot 23 maanden kregen voor hun acute middenoorontsteking amoxicilline + clavulaanzuur gedurende hetzij de standaardduur van tien dagen hetzij de verkorte duur van vijf dagen. De klinische respons werd bepaald met een systematische beoordeling van symptomen op een schaal van 0 tot 14 (hoe ernstiger de verschijnselen hoe hoger de score). De conclusie luidt dat noch de bijwerkingen noch de resistentieontwikkeling gebaat zijn bij een korte kuur, terwijl het klinisch effect er wel onder lijdt.

Van de 229 kinderen die vijf dagen werden behandeld, toonden 77 (34%) geen verbetering, tegen 39 van de 238 kinderen met de tiendaagse behandeling (16%; 17% verschil, 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI95] 9-25%). De gemiddelde symptoomscores in de dagen 6-14 waren 1,61 in de vijfdagengroep tegen 1,34 in de tiendagengroep (P = 0,07); in de dagen 12-14 was dat 1,89 tegen 1,20 (P = 0,001). Een afname in de symptoomscore van 50% of meer deed zich voor bij 181 van 227 kinderen in de vijfdagengroep (80%) tegen 211 van 233 in de tiendagengroep (91%; P = 0,003).

De onderzoekers vonden geen significante verschillen in recidive, bijwerkingen of nasofaryngeale kolonisatie door penicilline-ongevoelige pathogenen. Er was nog wel een verschil in onwerkzaamheid: die was relatief groot bij kinderen die meer dan tien uur per week contact hadden met drie of meer andere kinderen (vergeleken met minder intensief contact) en ook bij kinderen met infecties in beide oren (vergeleken met eenzijdige infectie). [NEJM. 2016;375(25):2446-56.]

Document acties

Reacties

27-01-2017 09:09
A.C. Lambooij-van Vliet zegt:

De kop lijkt mij niet te kloppen met de bevindingen uit het artikel. De kern van de conclusie is dat een korte kuur minder effectief is.

27-01-2017 09:24
E. Bos zegt:

Dank voor de tip. We hebben de kop meteen aangepast.

Back to top