Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opwijrda-prijs 2021 voor onderzoek risico’s pemetrexed-behandeling

19-05-2022
Heidi van de Bruinhorst, student farmacie Universiteit Utrecht, heeft de Opwijrda-prijs 2021 gewonnen voor haar artikel 'Cumulatieve dosis pemetrexed verhoogt risico op nefrotoxiciteit'. De Peter de Smet-prijs 2021 voor beste casuïstische mededeling is voor ziekenhuisapotheker in opleiding Aurelia de Vries Schultink. Marieke Ebbens krijgt de PRISMA-publicatieprijs 2021.
Opwijrda-prijs 2021 voor onderzoek risico’s pemetrexed-behandeling

Het artikel van Van de Bruinhorst, dat vorig jaar is gepubliceerd in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO), scoorde volgens de NPFO-jury over de hele linie hoog, met name op de onderdelen actualiteit, bijdrage meningsvorming, validiteit, conclusies en boodschap. Van de Bruinhorst en haar medeauteurs concluderen dat langdurige behandeling met pemetrexed het risico op het ontwikkelen van significant nierfunctieverlies verhoogt. 

Door de introductie van pemetrexed-gebaseerde immunochemotherapie voor onder meer de behandeling van longcarcinoom is de overleving sterk verbeterd en zullen patiënten langer worden behandeld. Het ontwikkelen van nefrotoxiciteit bij patiënten met een langere overlevingsverwachting is een groter probleem en klinisch relevanter dan bij patiënten met een korte levensverwachting. Zij pleiten daarom voor vervolgonderzoek naar nierbeschermende maatregelen tijdens langdurige behandeling met pemetrexed.

Peter de Smet-prijs

De casus 'Valkuilen van een ethyleenglycolintoxicatie door radiatorvloeistof' waarmee Aurelia de Vries Schultink de Peter de Smet-prijs wint, scoort volgens de jury vooral goed op de onderdelen ‘bijdrage meningsvorming’ en ‘bijdrage beroepsontwikkeling’. In het artikel concluderen De Vries Schultink en collega’s dat intoxicaties met ethyleenglycol kunnen leiden tot ernstige toxische effecten, waarbij een aantal valkuilen bestaan, waardoor de ernst soms wordt onderschat en behandeling niet tijdig wordt ingezet. Kennis van de achtergrond van de intoxicatie is essentieel voor optimale diagnose en inzet van behandeling.

Overleg tussen behandelend artsen, ziekenhuisapothekers en klinisch chemici is van groot belang voor het opstellen van een strategie voor de juiste analyses, correcte interpretatie van labuitslagen, snelle diagnose en inzet van levensreddende therapie.

PRISMA-prijs

Marieke Ebbens, ziekenhuisapotheker in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, krijgt de Prisma-publicatieprijs 2021 voor haar artikel 'The Effect of Medication Reconciliation via a Patient Portal on Medication Discrepancies: A Randomized Noninferiority Study'. Het PRISMA-bestuur koos uit de 28 abstracts die werden ingediend, voor deze studie omdat deze het best scoorde op het gebied van actualiteit, originaliteit en toepasbaarheid in de praktijk. Volgens de jury scoorden ook de andere ingezonden artikelen hoog op het gebied van wetenschappelijke waarde en validiteit.

Oprichter PW

De Opwijrda-prijs is vernoemd naar apotheker R.J. Opwijrda uit Nijmegen, die in 1864 het Pharmaceutisch Weekblad oprichtte en ruim 25 jaar hoofdredacteur was. De prijs werd ingesteld in 1989, toen het PW 125 jaar bestond. De Peter de Smet-prijs, in 2017 voor het eerst toegekend, is vernoemd naar prof. dr. Peter de Smet, emeritus hoogleraar kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Peter de Smet was veelvuldig betrokken bij praktijkonderzoek in de farmacie, mede door zijn aanstelling bij de KNMP.

 

Document acties

Back to top