Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Cao: eenmalige uitkering en 1,75% meer loon

PW8 - 14-02-2017
Medewerkers in de openbare apotheek krijgen een eenmalige uitkering van 1,25% over het bruto jaarloon 2015 en een structurele loonsverhoging van 1,75% voor 2016. Dat hebben de cao-partijen vastgelegd in een onderhandelingsakkoord over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (BA).
Cao: eenmalige uitkering en 1,75% meer loon

De werkgeversorganisaties Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de vakbonden FNV en CNV hebben de Cao Apotheken afgesloten voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 april 2017, en de Cao BA gaat in op 1 april 2017 en loopt tot en met 30 september 2019.

Werknemers krijgen de eenmalige uitkering van 1,25% over 2015 uitbetaald in april 2017, de uitkering geldt voor werknemers die dan in dienst zijn bij een werkgever die valt onder de Cao Apotheken. De structurele loonsverhoging van 1,75% over 2016 is als volgt verdeeld: 1% per 1 maart 2016 en 0,75% per 1 september 2016.

Verder zijn de cao-partijen overeengekomen dat medewerkers per 1 april 2017 een structurele loonsverhoging krijgen van 0,675% en de Cao Apotheken worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

Algemeen verbindend

Met de nieuwe afspraken is ook het voortbestaan gewaarborgd van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA): de verplichte afdracht voor de SBA bedraagt 0,38% voor de periode van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019.

Tevens sluiten de cao-partijen zich aan bij de landelijke afspraken in het kader van de Stichting van de Arbeid (Star) over de reparatie van de opbouw en de duur van de WW en de Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA).

De onderhandelingspartijen leggen het akkoord deze week voor aan hun achterban. Na instemming van alle partijen worden beide cao’s voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek de afspraken algemeen bindend te verklaren. Op die wijze gelden de afspraken voor alle medewerkers werkzaam in de openbare farmacie, met uitzondering van de apothekers in loondienst.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Arbeidsvoorwaarden, Apotheekpersoneel
Back to top