Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gepast gebruik dure geneesmiddelen gebaat bij structurele aanpak

13-07-2022
Een gestructureerde aanpak is nodig om bewezen effectieve interventies van gepast gebruik van dure geneesmiddelen breed te kunnen implementeren in de praktijk. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Gepast gebruik dure geneesmiddelen gebaat bij structurele aanpak

Nu de kosten van (dure) geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg alsmaar toenemen wordt gepast gebruik van deze middel steeds urgenter. “Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg en kan tot kostenbesparing leiden”, aldus de onderzoekers.

Op dit moment bestaan er veel initiatieven op het gebied van gepast gebruik van dure geneesmiddelen, maar de kennis ervan is verspreid en wordt niet systematisch verzameld en gebruikt. Adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) en het Radboudumc, die het onderzoek uitvoerden, hebben ruim negentig initiatieven geïnventariseerd. Deze hadden allemaal de potentie om gepast geneesmiddelgebruik te vergroten, zoals lager doseren, het toepassen van start-stopcriteria, het tegengaan van verspilling en het boosten van geneesmiddelen met voeding.

De opgehaalde interventies zijn door een aantal wetenschappelijke verenigingen beoordeeld op de mogelijkheid voor brede implementatie, op grond van de beschikbare wetenschappelijke evidence. Een aantal bleek  voldoende wetenschappelijk onderbouwd om breder toegepast te kunnen worden bij patiënten. Voor de andere interventies is meer onderzoek nodig.

Financiering

Hiervoor is volgens de onderzoekers structurele financiering nodig. Ook moet er meer aandacht komen voor de implementatie in de praktijk. Partijen gaan onderzoeken in hoeverre de aanpak van gepast gebruik van dure geneesmiddelen kan aansluiten bij het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) of andere structuren. 

Het onderzoek door SiRM en het Radboudumc is uitgevoerd in opdracht van de NVZ, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het ministerie van VWS heeft het onderzoek gefinancierd.

 

Document acties

Back to top