Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Einde vergoeding vitamine D-middelen met colecalciferol

PW20 - 11-05-2022
Omdat eerdere besparingen op het voorschrijven van vitamine D-middelen met colecalciferol in lage sterktes niet zijn gehaald, komt de vergoeding van al deze middelen uit het basispakket te vervallen. Patiënten die vitamine D krijgen op recept kunnen overstappen op een goedkoper zelfzorgmiddel. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Einde vergoeding vitamine D-middelen met colecalciferol

Een vitamine D-middel in de vrije verkoop kost € 7,30 per persoon per jaar. Op recept kost vitamine D gemiddeld € 79 per persoon per jaar, waarvan ongeveer de helft bestaat uit afleveringskosten van de apotheek, voor het verlenen van farmaceutische zorg.

Het vergoeden van vitamine D kost de samenleving dus tien keer zoveel, aldus ZIN, dat verwacht met deze maatregel € 129 miljoen per jaar te kunnen besparen.

Het Zorginstituut gaat in de praktijk monitoren of deze bezuiniging gevolgen heeft voor het gebruik van vitamine D.

Op advies van ZIN heeft het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met ingang van 1 januari 2019 een aantal geneesmiddelen met vitamine D in lage sterktes verwijderd uit het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). Zoals voorspeld door ZIN werden vervolgens meer vitamine D-middelen voorgeschreven van hogere sterktes, die nog wel in het GVS zitten. Hierdoor zijn de besparingen die waren voorzien met de pakketmaatregel niet gehaald, de kosten zijn zelfs gestegen.

Colecalciferol

Het advies gaat over middelen in het basispakket van de zorgverzekering, die zijn geregistreerd voor het voorkomen of behandelen van een vitamine D-tekort. ZIN adviseert de minister van VWS alle vitamine D-middelen met colecalciferol uit het GVS te verwijderen: enkelvoudige producten met colecalciferol, vaste combinatiepreparaten met colecalciferol, vaste combinatiepreparaten van alendroninezuur/colecalciferol,  alendroninezuur/calciumcarbonaat/colecalciferol en het middel calcefidiol, dat vergelijkbaar is met colecalciferol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: ZIN, vitamine D
Back to top