Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Regionale tekorten verwacht in huisartsenzorg

PW01/02 - 03-01-2019
Veel huisartsen ervaren een grote werkdruk, voorzien tekorten in hun regio en hebben moeite met het vinden van waarnemers, opvolgers en ondersteunend personeel. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en onderzoeksinstituut Prismant, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Landelijke Huisartsen Vereniging.
Regionale tekorten verwacht in huisartsenzorg

Hoewel de regionale verschillen nu nog beperkt zijn, verwachten de onderzoekers in de toekomst in een aantal regio’s flinke tekorten door een groeiende zorgvraag en een achterblijvend aanbod. Dit zijn veelal regio’s waar de zorgvraag snel toeneemt door een vergrijzende bevolking, in combinatie met een relatief groot verloop onder huisartsen die richting pensioen gaan en een relatief lage instroom van jonge huisartsen.

Knelpunten zijn in de komende vijf tot tien jaar vooral te verwachten in de regio’s waar geen opleidingslocatie in de buurt is.

Op landelijk niveau ervaren vrijwel alle praktijken een hoge werkdruk. Ook neemt de vraag naar huisartsenzorg sterk toe en daarmee de hoge administratieve en organisatorische lasten. Bovendien lijkt er sprake van een aanbiedersmarkt voor waarnemers, waardoor veel startende huisartsen momenteel niet kiezen voor het praktijkhouderschap, aldus de onderzoekers.

Aanpassen beloning

Voor de landelijk knelpunten wijzen de onderzoekers op de mogelijkheid om de huidige allocatie- en beloningsstructuur van ANW-diensten (avond, nacht en weekeinde) aan te passen. Ook kunnen meer aandacht voor ondernemerschap in de opleiding, verdere taakherschikking en competentieontwikkeling voor alle personeelsleden van het huisartsenteam bijdragen aan een oplossing.

Door jonge huisartsen vroeger ervaring te laten opdoen bij huisartsen in bepaalde gebieden, is de kans op opvolging van oudere huisartsen groter. Andere mogelijke oplossingen voor de problemen in de regio zijn: werkgelegenheid bieden voor de partner en inspelen op de herkomst van aio’s en pas afgestudeerde huisartsen.

Document acties

gearchiveerd onder: Huisartsen
Back to top