Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bedrijven geven € 82 miljoen aan instellingen en zorgverleners

PW 33/34 - 29-07-2020
Leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gaven in 2019 € 82 miljoen aan zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2018. Het gemiddelde bedrag voor een zorginstelling steeg vorig jaar met 3% naar € 59.000. Individuele zorgprofessionals ontvingen minder: gemiddeld €2.247 in plaats van € 2.440 in 2018.
Bedrijven geven € 82 miljoen aan instellingen en zorgverleners

Dit blijkt uit het openbare Transparantieregister Zorg dat laat zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties ontvangen van leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Betaalt een bedrijf meer dan € 500 per jaar aan een zorgverlener of instelling dan moet dit gemeld worden bij het Transparantieregister Zorg. Die meldplicht moet bijdragen aan een verantwoorde, integere relatie tussen bedrijven en zorgverleners.
 
Van de € 82 miljoen aan financiële relaties in 2019 namen de leveranciers van geneesmiddelen bijna 80% voor hun rekening, die van medische hulpmiddelen 20% en die van diergeneesmiddelen 0.5%. Het aantal relaties met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties dat in het register is opgenomen, bleef vorig jaar met circa 16.000 stabiel. Bij individuele zorgverleners gaat het vooral om dienstverlening, zoals het optreden als spreker, deelname aan een adviesraad of algemene consultancy (honorarium en onkosten). Ook betreft het vergoedingen aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen. Bij zorginstellingen gaat het bijvoorbeeld om betalingen voor het ontwikkelen van nascholingsprogramma’s en zorgprojecten of de aanschaf van een medisch hulpmiddel.

Nieuwe website


Uit de rapportages van de CGR (stichting Code Geneesmiddelenreclame) en GMH (stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen) van vijftien relaties uit het Transparantieregister Zorg blijkt dat de regels goed worden nageleefd. In een evaluatie onder leiding van toenmalig minister Bruno Bruins door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)  is het register beoordeeld als goed functionerend en volledig. Als verbeterpunt werd het gebruiksvriendelijk maken van het register genoemd. Inmiddels is er een nieuwe website met een goed zoeksysteem, zodat relaties tussen bedrijven en zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties gemakkelijk opgezocht kunnen worden.

 

Document acties

Back to top