Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Europese Commissie wil betaalbare medicijnen voor alle burgers

PW18 - 28-04-2023
De Europese Commissie vindt dat nieuwe medicijnen goedkoper moeten worden en beter toegankelijk voor alle patiënten in Europa. Hiervoor is een grondige herziening nodig van de geneesmiddelenwetgeving, de meest uitgebreide in meer dan twintig jaar.
Europese Commissie wil betaalbare medicijnen voor alle burgers

Met de nieuwe regels voor de geneesmiddelenmarkt wil de commissie fundamentele problemen aanpakken. Zo bereiken de in de Europese Unie toegelaten geneesmiddelen de patiënten nog altijd niet snel genoeg, ook zijn ze niet in alle lidstaten tegelijk toegankelijk. Ook blijft een belangrijk punt van zorg, volgens de commissie, de hoge prijzen voor innovatieve behandelingen en de tekorten aan geneesmiddelen.

De herziening van de wet moet een “eengemaakte markt voor geneesmiddelen” tot stand brengen, die ervoor zorgt dat alle patiënten in de hele Europese Unie gelijktijdig kunnen beschikken over werkzame en betaalbare geneesmiddelen.

Snellere procedures

Ook wil de commissie de procedures voor het in de handel brengen van generieke medicijnen en biosimilars vereenvoudigen, zodat deze middelen sneller beschikbaar komen. Farmaceutische bedrijven worden aangemoedigd nieuwe producten te ontwikkelen voor de aanpak van onvervulde medische behoeften, en nieuwe maatregelen moeten het financieren van de geneesmiddelontwikkeling door de overheid transparanter maken. Ook wil de commissie het genereren van vergelijkende klinische gegevens stimuleren.

Verder gaat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA ontwikkelaars van veelbelovende nieuwe medicijnen beter ondersteunen, en de toelating en wetenschappelijke beoordeling versnellen.

Geneesmiddeltekorten

Ook de geneesmiddelentekorten staan hoog op de agenda van de commissie: de nationale autoriteiten en het EMA moeten de tekorten voortaan beter gaan monitoren, waarbij het Europese medicijnagentschap een sterkere coördinerende rol krijgt.

Ook de farmaceutische bedrijven moeten eerder melden als er tekorten optreden of als ze producten uit de markt nemen. Verder zal er een Europese lijst worden opgesteld van kritieke geneesmiddelen, waarbij ook de kwetsbaarheden in de toeleveringsketen in kaart worden gebracht.

Daarnaast kan de commissie juridisch bindende maatregelen vaststellen om beschikbaarheid van specifieke kritieke geneesmiddelen te verbeteren.

Document acties

Back to top