Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: oseltamivir tegen influenza alleen voor zeer kwetsbaren

PW14 - 29-03-2022
Gebruik van het antivirale middel oseltamivir tegen influenza is alleen geïndiceerd bij mensen met een zeer hoog risico op een ernstig beloop. Dit geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan in de vernieuwde behandelrichtlijn over influenza.
NHG: oseltamivir tegen influenza alleen voor zeer kwetsbaren

Bij deze risicogroep zou oseltamivir mogelijk het beloop gunstig beïnvloeden. De patiënt moet binnen 48 uur na start van de symptomen starten met de behandeling. De totale behandelduur bedraagt vijf dagen.

Tot de groep met een zeer hoog risico op een ernstig beloop vallen in ieder geval kwetsbare ouderen, patiënten met een ernstig verminderde afweer, bijvoorbeeld door een recente chemotherapie of een ernstige afweerstoornis en die onder behandeling zijn van een medisch specialist en patiënten met ernstig lever- of nierfunctiestoornissen of ernstige cardiale of pulmonale aandoeningen, die ondanks medicatie een grote kans hebben op decompensatie.

Postexpositieprofylaxe

Bij de groep patiënten met een zeer hoog risico op een ernstig beloop is oseltamivir ook te overwegen ter preventie van influenza na contact met een geïnfecteerd persoon. Postexpositieprofylaxe vindt bij voorkeur binnen 48 uur na contact plaats. De behandelduur hiervoor is tien dagen.

Bij alle andere patiënten raadt het NHG gebruik van antivirale middelen af. Het is namelijk nog onzeker of deze middelen helpen het aantal ziekenhuisopnames en complicaties te voorkomen en of ze de kans op sterfte verminderen. Ook kan de behandeling gepaard gaan met bijwerkingen, kan resistentie ontstaan en brengen de middelen kosten met zich mee.

Document acties

gearchiveerd onder: Standaard, NHG, influenza, oseltamivir
Back to top