Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa en Zorginstituut: verbeteren zorgstelsel is nú nodig

PW22 - 27-05-2021
Deze pandemie biedt nu het momentum om organisatie, aanbod en financiering van de zorg duurzaam te verbeteren. Dit schrijven Marian Kaljouw en Sjaak Wijma, bestuursvoorzitters van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland, in een open brief aan zorgbestuurders. “Deze veranderingen vragen om lef en leiderschap”.
NZa en Zorginstituut: verbeteren zorgstelsel is nú nodig

Veerkracht, uithoudingsvermogen en een ongekend aanpassingsvermogen. Daarover beschikt de zorg allemaal, zo heeft deze coronacrisis laten zien. Partijen moeten daarom juist nu doorpakken om samen de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, schrijven de twee bestuursvoorzitters aan de bestuurders van beroeps-, patiënten- en cliëntenverenigingen in de eerstelijns- en tweedelijnszorg en de langdurige zorg.

Iedereen raakt steeds meer doordrongen van de noodzaak tot verandering, en de beweging is de laatste jaren al in gang gezet, stellen Kaljouw en Wijma. Ze noemen als voorbeelden de Hoofdlijnakkoorden om de kosten van zorg te beteugelen en het dichterbij de patiënt organiseren van zorg: juiste zorg op de juiste plek.

Passende zorg

Met als doel het samen in gang zetten van een duurzame verandering publiceerden Zorginstituut en NZa eind vorig jaar het advies Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú. Veel partijen in de zorg hebben hiervoor waardevolle input geleverd, aldus de twee bestuursvoorzitters, die onder ‘passende zorg’ verstaan: doelmatige, waardegedreven en effectieve zorg die inzet op gezondheid in plaats van ziekte. Deze vorm van zorg komt samen met de patiënt tot stand en wordt dichtbij georganiseerd.

Nieuwe bekostiging

In de brief staat ook beschreven welke stappen het Zorginstituut en de NZa inmiddels al zetten, omdat passende zorg voortaan leidend is bij het samenstellen van onder meer het verzekerde pakket en het toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Een van die stappen is het invoeren van een nieuwe bekostiging voor de verschillende vormen van zorg: acuut, planbaar en chronisch. Ook willen de twee organisaties meer ruimte bieden aan zorgaanbieders om samen – sectoroverstijgend – zorg te leveren, en aan zorgverzekeraars om dit te vergoeden.

Om hierbij de praktijk te betrekken voeren Kaljouw en Wijma, naar eigen zeggen, een actieve dialoog, onder meer via online-bijeenkomsten. Ten slotte roepen ze in hun brief zorgverleners, bestuurders en patiënten op praktijkvoorbeelden in te brengen.

Document acties

Back to top