Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

1 op 7 patiënten is zorgintensief

Door daling incidenteel apotheekbezoek hoger aandeel chronische gebruikers

Ongeveer 12 miljoen mensen kregen in 2020 een receptplichtig geneesmiddel in een openbare apotheek. Van deze apotheekbezoekers gebruikten 1,8 miljoen mensen (15%) chronisch vijf of meer middelen. Zij dragen hiermee het label zorgintensief. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 70 jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW48 - 03-12-2021 | door SFK

Eén-pil-per-dag bij 37% van hiv-verstrekkingen

Hiv-therapie steeds vaker in de vorm van vaste combinatiepreparaten

Openbare apotheken verstrekten in 2020 ruim 215.000 keer een hiv-remmend geneesmiddel dat extramuraal werd toegepast. Ruim 80.000 van die verstrekkingen betrof een single tablet regimen (STR): één pil per dag met daarin drie of vier werkzame stoffen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW47 - 26-11-2021 | door SFK

SFK brengt voorschrijven van huisartsen in beeld

Voorschrijfgegevens eigen FTO-artsen gespiegeld aan landelijke gemiddelden

De nieuwe rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) geeft apothekers inzicht in het voorschrijfgedrag van hun huisartsen op de gebieden opioïden en diabetes. Naast actuele voorschrijfcijfers geeft de MVH ook de ontwikkeling door de tijd weer. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 19-11-2021 | door SFK

Meeste oncolytica poliklinisch verstrekt

Wijkapotheken verstrekten vooral cutane oncolytica

Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 215.000 maal een oncolyticum. Het soort oncolyticum verschilde per type apotheek. Wijkapotheken verstrekten andere oncolytica dan poliklinische apotheken. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW45 - 12-11-2021 | door SFK

Tijdelijke toestemming: medicatiekosten verdubbeld

Geneesmiddelentekorten vaker opgevangen met medicatie uit het buitenland

Apothekers verstrekten in de eerste helft van 2021 116.000 maal een geneesmiddel uit de productgroep Tijdelijke toestemming, al meer dan in heel 2020. Deze productgroep bestaat sinds 2018 en is bedoeld om geneesmiddeltekorten mee op te vangen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW44 - 05-11-2021 | door SFK

Aantal ANZ-verstrekkingen vorig jaar 14% lager

Gemiddelde ANZ-tarief bedraagt € 32 maar grote regionale verschillen

Openbare apotheken verstrekten in coronajaar 2020 ruim 1,1 miljoen keer een receptplichtig pakketgeneesmiddel in de avond, nacht of op zondag. Het aantal verstrekkingen onder deze zogeheten ANZ-dienstverlening was daarmee 14% lager dan in 2019, toen er nog 1,3 miljoen ANZ-verstrekkingen waren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW43 - 29-10-2021 | door SFK

1 op de 7 minderjarigen ontving apotheekbereiding

Kinderen hebben vooral behoefte aan preparaten voor op de huid

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 2,1 miljoen mensen in totaal 6,2 miljoen keer een apotheekbereiding. Van deze verstrekkingen was 15% bestemd voor minderjarigen, waarbij vooral de jongste kinderen een beroep deden op een apotheekbereiding. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW42 - 22-10-2021 | door SFK

Verpakking open bij 1 op 5 standaardverstrekkingen

Apothekers openen verpakkingen om juiste hoeveelheden aan patiënten te leveren

Om de voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddelen af te leveren, breken apothekers verpakkingen aan. Van kalmeringsmiddel oxazepam werd het vaakst een hoeveelheid verstrekt waarvoor een verpakking moest worden geopend. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW40en41 - 08-10-2021 | door SFK

SFK bouwt indicatoren zorgverzekeraars na

SFK geeft apothekers inzicht in patiënten die indicatorscores beïnvloeden

Om de kwaliteit van zorg te meten, stellen verzekeraars modellen op met daarin zelf ontwikkelde indicatoren die leiden tot een score. De SFK ondersteunt apothekers door deze indicatoren na te rekenen en inzicht te geven in de patiënten die deze scores bepalen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW39 - 01-10-2021 | door SFK

Medicinale cannabis opnieuw minder verstrekt

Aandeel gedroogde vormen opnieuw groter dan aandeel olie

Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 20.000 keer medicinale cannabis, 9% minder dan in de eerste helft van 2020. Het aandeel van gedroogde vormen is, net als in 2020, groter dan olie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW38 - 24-09-2021 | door SFK

Aantal jeugdige gebruikers antidepressiva 4% hoger

Groei in coronajaar 2020 sterker dan in eerdere jaren

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 51.000 jongeren tussen de 6 en 24 jaar minstens een keer een antidepressivum. Hiermee ligt het aantal gebruikers 4% hoger dan in 2019. Deze toename is sterker dan in eerdere jaren en zit bij de jongvolwassenen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 17-09-2021 | door SFK

Preferentiegraad is gemiddeld 88%

Helft van de niet-preferent afgeleverde DDD’s betreft logistieke noodzaak

Openbare apotheken haalden in de eerste helft van 2021 een gemiddelde preferentiegraad van 88%. Bij sommige zorgverzekeraars heeft het gehaalde percentage invloed op de hoogte van de tarieven die apothekers ontvangen voor de door hen geleverde farmaceutische zorg. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 10-09-2021 | door SFK

Voorschrijfreden meest vastgelegd bij colchicine

Jicht meest vastgelegde reden van voorschrijven

De Regeling Geneesmiddelenwet verplicht sinds 2012 aan voorschrijvers om de reden van voorschrijven op het recept te vermelden bij 23 geneesmiddelen. Van deze middelen heeft colchicine de meeste verstrekkingen met een voorschrijfreden. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 03-09-2021 | door SFK

Uitgaven farmaceutische zorg stegen met 3,1% in 2020

Eenmalige COVID-19-continuïteitsbijdrage heeft beperkt aandeel in uitgaven

De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2020 met bijna € 140 miljoen tot € 4,66 miljard. Daarmee komt de stijging uit op 3,1% ten opzichte van 2019. Dit en meer publiceert de SFK in de jaarlijkse uitgave Data en feiten, die deze week verschijnt. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW34 - 27-08-2021 | door SFK

Hulpmiddelen ruim een derde minder verstrekt

Vooral incontinentiematerialen minder verstrekt in eerste helft 2021

Nederlandse apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 ongeveer 1,75 miljoen keer een product dat tot de categorie medische hulpmiddelen behoort. Dit is een afname van 34% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW32en33 - 13-08-2021 | door SFK

Rivaroxaban stoot acenocoumarol van de troon

Twee derde gebruikers van orale antistollingsmiddelen slikt DOAC

Sinds het beschikbaar komen van DOAC’s als orale antistollingsmiddelen ziet de SFK het aantal gebruikers van deze groep stijgen. Deze toename gaat ten koste van de meer traditionele VKA’s. Begin 2021 is het meest gebruikte antistollingsmiddel voor het eerst een DOAC. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW30en31 - 30-07-2021 | door SFK

65+: minder medicatie bij grote aandoeningen

Helft van alle medicatie bestemd voor vijf belangrijkste chronische aandoeningen

Van alle door apothekers verstrekte standaarddagdoseringen (DDD’s) van pakketgeneesmiddelen was in 2020 47% bestemd voor de vijf meest voorkomende chronische aandoeningen, hier aangeduid als de Big Five. Daarvan was 62% voorgeschreven aan patiënten van 65 jaar en ouder. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW28en29 - 16-07-2021 | door SFK

Eczeem: vervolgstappen in behandeling duurder

Nieuwe dure biological bij behandeling eczeem telt ongeveer 1700 gebruikers

Openbaar apothekers verstrekten in 2020 aan 1,9 miljoen mensen geneesmiddelen die ook gebruikt worden bij de behandeling van eczeem. De geneesmiddelkosten per gebruiker verschillen per behandelstap en lopen uiteen van ongeveer € 12 per jaar tot bijna € 8600. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW26en27 - 02-07-2021 | door SFK

Hormonale anticonceptie: gebruik verder gedaald

Naast minder combinatiepillen, ook hormoonspiraal minder vaak verstrekt

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1,5 miljoen vrouwen een hormonaal anticonceptivum, 90.000 minder dan in 2019 (-5,8%). Zowel de pil als andere soorten anticonceptiva liepen terug. Verreweg de meeste vrouwen starten met de eerstekeus-pil. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW25 - 25-06-2021 | door SFK

Tariefinkomsten minder gestegen dan inflatie

Minder verstrekkingen in de Nederlandse openbare apotheken

De gemiddelde openbare apotheek zag in 2020 de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten dalen met 1,5%. Rekening houdend met de Regeling Continuïteitsbijdrage stegen de tariefinkomsten netto gemiddeld met 0,9%. Aldus de SKF in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW24 - 18-06-2021 | door SFK

Document acties

Back to top