Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Aantal gebruikers van opioïden 5% gestegen

Vooral toename van aantal niet-chronische opioïdgebruikers

Binnen de miljoen opioïdgebruikers in Nederland verstrekten openbare apotheken in 2022 aan ruim 430.000 men- sen een sterkwerkend opioïd dat kort werkt. Van hen gebruikten rond de 90.000 het middel chronisch; een aantal dat al jaren stabiel is. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW38 - 22-09-2023 | door SFK

3% meer palliatieve sedatie in thuissituatie

Stijgend aandeel palliatieve sedatie in sterftecijfers

Het aantal patiënten dat voor hun overlijden palliatieve sedatie in de thuissituatie krijgt, is in 2022 met 3% gestegen tot 44.000 patiënten. Hiermee wordt palliatieve sedatie toegepast bij 26% van de sterfgevallen in Nederland. De gemiddelde leeftijd lag rond de 78 jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 15-09-2023 | door SFK

Afwijken preferentiebeleid vooral logistiek gedreven

Bijna vier keer zo vaak niet-preferent middel om logistieke dan medische reden

Verzekeraars en apothekers maken jaarlijks afspraken over de preferentie-compliance. Dat is de mate waarin apothekers het door verzekeraars preferent aangewezen geneesmiddel afleveren. Bij afwijking van het preferentiebeleid kunnen apothekers de reden daarvoor vastleggen. De afwijking om logistieke reden verdubbelde de afgelopen anderhalf jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 08-09-2023 | door SFK

2,3% toename aantal aerosoldoseringen

Totaal aantal verstrekte standaarddagdoseringen inhalatiemedicatie neemt af

Openbaar apothekers verstrekten in 2022 2,3% meer standaarddagdoseringen van via dosisaerosolen toe te dienen inhalatiemedicatie dan in 2021. Een nadeel van de aerosol is dat deze een schadelijker effect heeft op het milieu dan droogpoederinhalatoren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 01-09-2023 | door SFK

8,1% meer uitgegeven in openbare farmacie

Stijging in 2022 met € 380 miljoen fors hoger dan in de jaren ervoor

De uitgaven aan farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2022 met € 380 miljoen tot € 5,1 miljard. Daarmee stegen de uitgaven met 8,1% ten opzichte van 2021. De stijging is fors hoger dan in eerdere jaren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW33en34 - 18-08-2023 | door SFK

40% minder uitgiftes van vitamine D op recept

Meer verstrekkingen van niet-receptplichtige vitamine D via apotheken

Vitamine D-middelen, inclusief combinaties, worden per 1 januari 2023 niet meer vergoed. Dat besluit nam de minister van VWS op advies van het Zorginstituut Nederland. Het aantal verstrekkingen van receptplichtige vitamine D door openbare apotheken nam hierna af met 40%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW31en32 - 04-08-2023 | door SFK

Per leeftijdsfase ander geneesmiddelgebruik

Ouderen met 21% van de bevolking goed voor 54% van het geneesmiddelgebruik

Naarmate de leeftijd vordert, loopt het gebruik van geneesmiddelen op. Waar het aandeel in DDD’s van jongeren 4,8% is, is dit voor volwassenen tussen 21 en 64 jaar 40% en voor ouderen 54%. Ook variëren de gebruikte middelen grotendeels per leeftijdsgroep. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW29en30 - 21-07-2023 | door SFK

Tariefinkomsten stijgen, maar minder dan inflatie

Gemiddelde apotheek ontving in 2022 ongeveer € 714.000 aan tariefinkomsten

De vergoeding die een gemiddelde apotheek ontvangt voor farmaceutische zorgactiviteiten is in 2022 met 4,4% toegenomen tot ongeveer € 714.000. Deze toename bleef achter bij de inflatie van 10% die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 2022 vaststelde. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW27en28 - 07-07-2023 | door SFK

FTO… dat doe je zo!

Ondersteuning SFK bij voorbereiding farmacotherapeutisch overleg

Tijdens een farmacotherapeutisch overleg (FTO) wisselen huisartsen en apothekers kennis uit en maken afspraken over het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De SFK kan helpen bij het aanleveren van data over verstrekte geneesmiddelen en de gebruikers ervan. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW26 - 30-06-2023 | door SFK

Middelen bij taaislijmziekte met stip in uitgaven top 10

Werkelijke prijzen dure geneesmiddelen lager door prijsarrangementen overheid

Na toelating tot het basispakket per 2022 schiet Kaftrio, een combinatiepreparaat tegen taaislijmziekte, met € 115 miljoen direct naar de derde plek in de uitgaven top 10. Twee antistollingsmiddelen, de DOAC’s apixaban en rivaroxaban, gaan nog steeds aan kop. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW25 - 23-06-2023 | door SFK

80% van verstrekkingen tegen 25% van geneesmiddelkosten

Generieke geneesmiddelen maken een kwart uit van totale geneesmiddelkosten

Van alle verstrekkingen van geneesmiddelen door Nederlandse openbaar apothekers was in 2022 80% een generiek geneesmiddel. Dit aandeel is gelijk aan dat van 2021 en 2020. Het bijbehorende aandeel in de totale geneesmiddelkosten is met 25% veel lager. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW24 - 16-06-2023 | door SFK

Verklaring op reis vooral voor benzodiazepinen

Meeste gebruikers van middelen op de Opiumlijst zijn 51-80 jaar oud

Apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 2 miljoen mensen een geneesmiddel waarbij een medicijnverklaring is vereist bij een reis naar het buitenland. Van deze middelen kennen de slaap- en kalmeringsmiddelen de meeste gebruikers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 09-06-2023 | door SFK

Uitgavenstijging CVRM door meer gebruik dure middelen

Uitgaven in tien jaar tijd met ruim 50% gestegen, gebruik met bijna 10%

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan 4,2 miljoen mensen een geneesmiddel voor cardiovasculair risicomanagement. Afhankelijk van de specifieke CVRM-middelen die de patiënt gebruikt, lopen de gemiddelde kosten per gebruiker sterk uiteen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW22 - 02-06-2023 | door SFK

Gebruik antibiotica neemt toe met leeftijd

Na coronajaren weer meer gebruikers van antibiotica in 2022

Nederlandse apotheken verstrekten in 2022 aan 3,4 miljoen mensen een antibioticum; een toename van 16% ten opzichte van 2021. Ondanks de stijging is dit aantal nog altijd lager dan voor corona. Het gebruik van antibiotica verschilt per leeftijdscategorie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW20en21 - 19-05-2023 | door SFK

3,4% medisch noodzakelijke afwijking preferentiebeleid

Apothekers wijken vaker af van het preferentiebeleid om logistieke redenen

Op veel geneesmiddelen voeren verzekeraars preferentiebeleid, waarbij de verzekeraar per werkzame stof bepaalt welke variant(en) wel en niet worden vergoed. De SFK onderzocht hoe vaak apothekers binnen het preferentiebeleid afwijken van het door de verzekeraar als preferent aangewezen geneesmiddel en waarom. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19 - 12-05-2023 | door SFK

5,4% medicijngebruikers naar andere verzekeraar

Overstappercentage 0,8 procentpunt hoger dan vorig jaar

Rond de jaarwisseling 2022-2023 wisselde 5,4% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraarsconcern. Dat is 0,8 procentpunt meer dan een jaar eerder, toen het overstappercentage onder medicijngebruikers uitkwam op 4,6%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW18 - 05-05-2023 | door SFK

Prijzen dalen 1,1% door herijking van prijzenwet

Prijsaanpassingen april leiden tot jaarlijkse besparing van € 42 miljoen.

De prijzen van receptplichtige geneesmiddelen in het basispakket daalden in april 2023 gemiddeld met 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. Dit betekent op jaarbasis een besparing van € 42 miljoen. De herijking van de maximumprijzen heeft hierop de grootste invloed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad

PW17 - 28-04-2023 | door SFK

43.000 verstrekkingen IMM-Opiumwetmiddel

Meeste IMM-middelen vallen niet onder administratieplicht Opiumwet

Openbare apotheken verstrekten in 2022 ruim 1 miljoen keer een in manu medici (IMM)-middel. Hiervan betrof het 43.000-maal een product dat valt onder de administratieplicht van de Opiumwet. Apothekers kunnen de SFK machtigen om de IGJ inzage te geven in deze verstrekkingen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW16 - 21-04-2023 | door SFK

Opmars antischurftmiddel onder jongvolwassenen

65% van de 18-26-jarigen gebruikt een geneesmiddel uit het basispakket.

Het aantal jongvolwassen geneesmiddelgebruikers in 2022 bedroeg 1,2 miljoen, net zoveel als voor corona. Hoewel er meer vrouwelijke gebruikers zijn, is het aantal mannelijke gebruikers sterker gegroeid. Vooral antischurftmiddelen telden meer jonge gebruikers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW15 - 14-04-2023 | door SFK

Aantal apotheken daalt naar niveau van 2013

Totaal aantal verstrekte DDD’s steeg in tien jaar tijd met 13%

Nederland telde per 1 januari 2023 1975 openbare apotheken. Vorig jaar kwamen er tien nieuwe apotheken bij, terwijl er 31 sloten. Opvallend was de afname van het totaal aantal franchise-apotheken (-108) en de toename van het aantal zelfstandige apotheken (+82). Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW14 - 07-04-2023 | door SFK

Document acties

Back to top