Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2,5% groei verwacht in zorgsector in 2020

PW01/02 - 08-01-2020
De zorgsector groeit dit jaar naar verwachting met 2,5%, door onder meer extra investeringen in het verbeteren van de kwaliteit en het verkorten van wachtlijsten. De grootste groei is te zien in de ouderenzorg. Dat schrijft het ING Economisch Bureau in het Vooruitzicht Gezondheidszorg.
2,5% groei verwacht in zorgsector in 2020

“Naast een toenemende zorgvraag door een groeiende bevolking, vergrijzing en de keuze voor meer en betere zorg, kosten ook innovaties als nieuwe geneesmiddelen en betere medische apparaten geld”, aldus ING-econoom Edse Dantuma.

Met 2,5% groeit de zorgsector voor het tweede achtereenvolgende jaar sneller dan de gehele economie (prognose 1,4%). Hierdoor stijgen ook de zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product weer tot de 10,6%, zoals in het recordjaar 2014. De totale zorguitgaven bedroegen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2018 € 100 miljard; hiervan ging € 5,4 miljard naar geneesmiddelenleveranciers.

De verwachting van de ING is dat in 2020 meer dan anderhalf miljoen mensen werkzaam zullen zijn in de zorg, een verdubbeling in dertig jaar. Dit betekent een banengroei van minimaal 2%, waarmee het arbeidsaanbod in de zorg voor het eerst in zeven jaar iets sneller toeneemt dan de totale werkgelegenheid. Van alle werkzame personen in Nederland zal zo’n 15,5% werkzaam zijn in de zorg; dertig jaar geleden was dit nog 12%.

Naast de ouderenzorg, waar dit jaar € 500 miljoen extra naartoe gaat voor verpleeghuizen, groeit ook de jeugdzorg flink door een extra injectie van € 300 miljoen voor de reductie van wachtlijsten. Daarnaast is een forse uitgavenstijging te verwachten bij huisartsen en wijkverpleging, terwijl ziekenhuiszorg juist trager groeit vanwege landelijke afspraken om zorg zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis aan te bieden.   

Document acties

gearchiveerd onder: zorgsector, groei, ING Economisch Bureau
Back to top