Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Boots-apothekers richten eigen vakbond op

PW22 - 30-05-2023
Apothekers in loondienst van apotheekketen Boots hebben zich verenigd in een nieuwe vakbond omdat hun belangen als werknemers niet goed meer worden vertegenwoordigd. Ook maken ze zich zorgen over hun salaris en de hoge werkdruk. “We moeten met een forse onderbezetting van apothekers en apothekersassistenten een apotheek runnen.”
Boots-apothekers richten eigen vakbond op

Boots-apotheken is onderdeel van de farmaceutische groothandel Alliance-Healthcare, die zestig Boots-apotheken in eigendom heeft. Vijftig beherend apothekers hadden zich vrij snel aangemeld als lid bij de onlangs opgerichte Vakbond Boots-apothekers in loondienst (VABO-APIL), zegt voorzitter Werner Kharagjitsing, die samen met vijf andere Boots-apothekers het initiatief heeft genomen. “Voor ons was dat een duidelijk teken dat er veel onvrede is onder de Boots-apothekers, net als bij apothekers in loondienst van BENU Apotheken. De vakbond van BENU-apothekers knokt al een paar jaar voor een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden.”

Gepasseerd

Volgens Kharagjitsing, beherend apotheker in Boots Apotheek Berg en Bos in Apeldoorn, hebben Boots-apothekers al langer het gevoel dat hun belangen als werknemer niet goed worden vertegenwoordigd. “Sinds de KNMP zich heeft teruggetrokken uit het loonhuis en niet meer betrokken is bij de salarisindexatie van apothekers in loondienst, worden we gepasseerd door andere partijen, zoals BENU en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband.”

Alliance-Healthcare heeft geen cao voor de eigen werknemers, maar een zogeheten ArbeidsVoorwaardenReglement (AVR), dat volgens de voorzitter niet van toepassing is op de Boots-apothekers. “Deze regeling is voor het personeel op het hoofdkantoor van de groothandel. Wij vallen nooit ergens onder.”

Werkdruk

De Boots-apothekers eisen een beter salaris omdat ze naar eigen zeggen al tien jaar stilstaan in loonontwikkeling, wat door de hoge inflatie een grote impact heeft op hun koopkracht. “Daarvoor hoef je geen helderziende te zijn. Daarbij komt dat we maar tien salarisschalen hebben. Een apotheker die dertig jaar in loondienst is bij Boots zit al twintig jaar in dezelfde schaal.”

Verder is de werkdruk volgens de vakbond te hoog in de zestig Boots-apotheken doordat er te weinig apothekers en apothekersassistenten zijn. “Apothekers moeten met gemiddeld 0,6 tot 1 fte beherend apotheker – afhankelijk van de grootte van de apotheek – op de werkvloer staan. Dat is niet te doen en het gaat ten koste van de kwaliteit van de farmaceutische zorg”, stelt Kharagjitsing, die benadrukt dat de Boots-apothekers hun professionele autonomie willen borgen. “Goede zorg leveren is voor ons belangrijk, daar zijn we ook eindverantwoordelijk voor. Dat staat nu op het spel en daarom moeten we in actie komen.”

Handreiking

Plannen voor acties of een staking heeft de kersverse vakbond nog niet. Daarvoor is het in deze prille fase nog te vroeg, benadrukt Kharagjitsing. “We hopen op een handreiking van de directie, zodat we met elkaar in gesprek kunnen. Het creëren van een overlegtafel is nu ons belangrijkste doel.”

De directie van Alliance-Healthcare wil op dit moment niet inhoudelijk reageren op de eisen van de Boots-apothekers, maar laat wel weten een afspraak te hebben gepland met de vertegenwoordigers van de nieuwe vakbond.

Document acties

Back to top