Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Add-on-status voor lenvatinib

PW06 - 31-01-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bij beschikking van 21 november 2017 aan lenvatinib (Kisplyx) de add-on-status toegekend.
Add-on-status voor lenvatinib

Per 1 december 2017 is er aanspraak op vergoeding voor toepassing, in combinatie met everolimus, bij volwassenen met gevorderd niercelcarcinoom, na een eerdere behandeling met een middel dat aangrijpt op de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF).

Document acties

gearchiveerd onder: Lenvatinib, Vergoeding, Kanker, nier
Back to top