Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Therapiekeuze bij diabetespatiënt wijkt af van NHG-richtlijn

25-03-2022
Huisartsen schreven in 2020 regelmatig een ander geneesmiddel voor dan de eerste keus bij patiënten met diabetes mellitus type 2. In stap 3 kozen ze bij een derde van de patiënten voor het voorkeursmiddel insuline. Van de nieuwe gebruikers van insuline kreeg minder dan 30% het aanbevolen NPH-insuline, de overige patiënten startten direct met één van de duurdere langwerkende insulines.
Therapiekeuze bij diabetespatiënt wijkt af van NHG-richtlijn

Dat blijkt uit de Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in samenwerking met de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

De Nederlandse richtlijn adviseerde voor diabetes type 2-patiënten met metformine een sulfonylureumderivaat (SU-derivaat) in stap 2 van de behandeling. In 2020 volgden huisartsen deze aanbeveling bij 83% van de patiënten met een wijziging in de therapie op.

Bij de keuze in stap 3 volgden huisartsen veel minder vaak de richtlijn. Bij patiënten met metformine en een SU-derivaat is insuline het middel van eerste keus; huisartsen kozen hiervoor bij 34% van de patiënten.

Verder blijkt er tussen de regio’s aanzienlijke variatie te zijn in het opvolgen van de richtlijn: het aandeel insuline in stap 3 varieerde van 24% tot 77%. Huisartsen kozen bij 58% van de patiënten voor een van de aanbevolen alternatieven, een DPP-4-remmer of een GLP-1-agonist.

Hoge kosten

Het middellangwerkende NPH-insuline is de aanbevolen insuline bij nieuwe gebruikers van insuline met diabetes mellitus type 2. Volgens de Nederlandse richtlijn komen langwerkende insulines pas in aanmerking bij nachtelijke hypoglykemieën of wisselende bloedglucosewaarden op NPH-insuline. Voornamelijk vanwege de hoge kosten raadt de NHG-Standaard een langwerkend insuline af. Huisartsen kozen voor deze niet-aanbevolen insulines bij 23% van de nieuwe gebruikers.

De indicatoren zijn gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018. In 2021 is er een nieuwe versie van deze richtlijn verschenen met voor een beperkt deel van de patiënten een nieuw stappenplan. Omdat deze rapportage is gebaseerd op cijfers uit 2019 en 2020 is dit nieuwe stappenplan buiten beschouwing gelaten.

 

Document acties

Back to top