Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Succes actievoerders: contract opengebroken

PW01/02 - 07-01-2019
Apothekers uit de regio Leiden die kort voor de feestdagen actie voerden voor het hoofdkantoor van Zorg en Zekerheid hebben bereikt dat de zorgverzekeraar het contract terugtrekt voor onderhandelingen.
Succes actievoerders: contract opengebroken

De medewerkers van ongeveer dertig apotheken stonden op 20 december voor het hoofdkantoor van Zorg en Zekerheid in Leiden om te protesteren tegen een zeer uitgebreid preferentiebeleid en de slechte contractvoorwaarden die de zorgverzekeraar had aangekondigd. Bovendien hadden de apothekers hun contract voor de jaren 2019-2020 pas half december ontvangen.

Volgens de apothekers uit de regio Leiden had Zorg en Zekerheid veel slechtere contractvoorwaarden voor farmaceutische zorg aangeboden dan in het vorige contract.

Naar aanleiding van de protestactie, die aandacht kreeg in de regionale media, heeft de zorgverzekeraar het contract farmaceutische zorg teruggetrokken, vertelt apotheker Henk-Frans Kwint van Academische Apotheek Stevenshof in Leiden, één van de initiatiefnemers van de actie. “We hebben met Zorg en Zekerheid afgesproken dat de landelijke apothekerscollectieven, zoals de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), PACT en Benu, namens ons gaan onderhandelen over het contract.”

Apothekers uit het binnengebied kregen van deze regionale zorgverzekeraar tot nu toe geen toestemming om contractonderhandelingen uit te besteden aan collectieven. Dat was alleen toegestaan voor apothekers uit het buitengebied. “Hierdoor bleef elke apotheker een eenling en kreeg je weinig voor elkaar. Met deze collectieven staan we veel sterker; daar komen hopelijk betere afspraken uit.”

Zorg en Zekerheid stelt in een reactie zich altijd sterk te hebben gemaakt voor geïntegreerde farmaceutische zorg binnen de driehoek huisarts, apotheker en zorgverzekeraar. In lijn hiermee heeft het contract een sterk regionale functie gehad, aldus de zorgverzekeraar.

De collectieven krijgen van Zorg en Zekerheid tot 20 januari de tijd voor de onderhandelingen voor het nieuwe contract, dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 zal ingaan. Declaraties vanaf begin januari kunnen vervolgens worden herberekend op basis van de nieuwe tarieven.

Substitutiegraad

De belangrijkste aanleiding voor de protestactie van de apothekers was echter het zeer uitgebreide preferentiebeleid dat Zorg en Zekerheid aankondigde, maar invoering van het preferentiebeleid regelt de verzekeraar in de polisvoorwaarden en valt buiten de contractonderhandelingen. Hoewel het percentage preferente middelen dat apothekers moeten substitueren voor het contract wel weer ter discussie staat.

Zorg en Zekerheid kiest voor het meest uitgebreide preferentiebeleid, inclusief vitamine K-antagonisten, carbamazepine en parkinsonmedicatie. Allemaal geneesmiddelen die volgens de apothekers niet gesubstitueerd mogen worden.

Geneesmiddeltekorten

Het meest acute probleem zijn de toenemende geneesmiddeltekorten, want een groot deel van de preferentielijst van Zorg en Zekerheid is nu al niet meer leverbaar, benadrukt Kwint. “Apothekers voeren eigenlijk nooit actie, maar we hebben nu echt laten zien dat de werkdruk voor ons personeel enorm toeneemt door discussies aan de balie over merkwisselingen en tekorten.”

Zorg en Zekerheid en de apothekers hebben naar aanleiding van de protestactie afgesproken om met een groep apothekers uit de regio periodiek inhoudelijk te gaan overleggen, en ook het uitgebreide preferentiebeleid te evalueren.

 

 

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Zorgverzekeraars, Contract
Back to top