Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Combinatie van diltiazem en rivaroxaban is veilig bij atriumfibrilleren

PW03 - 17-01-2019
Gelijktijdig gebruik van diltiazem, een matige remmer van CYP3A4 en P-glycoproteïne, en rivaroxaban leidt niet tot een toename van het aantal bloedingen.
Combinatie van diltiazem en rivaroxaban is veilig bij atriumfibrilleren

Dit blijkt uit een retrospectieve case cohort-studie bij volwassenen met atriumfibrilleren, die tenminste dertig dagen zowel rivaroxaban als diltiazem gebruikten. Zij werden 1:1 gematcht op leeftijd en nierfunctie met patiënten die alleen rivaroxaban gebruikten. De samengestelde primaire uitkomstmaat was een ernstige bloeding of een niet-ernstige klinisch relevante bloeding.

In het onderzoek werden 143 cases en 143 controles geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 69 jaar en de mediane creatinineklaring 87 ml/min. De mediane follow-up was 12,4 maanden voor de cases en 16,5 maanden voor de controles. Het aantal patiënten dat een ernstige bloeding of niet-ernstige klinisch relevante bloedingen kreeg verschilde niet tussen beide groepen (23,1% in de combinatiegroep versus 28,0% in de controlegroep).

In de combinatiegroep stopten negen patiënten met rivaroxaban vanwege een bloeding, in de controlegroep acht patiënten. Gastro-intestinale bloedingen en hematurie waren in beide groepen de meest frequent gerapporteerde bloedingen. [Ann Pharmacother. 2019;53(1):21-7]

Document acties

gearchiveerd onder: Diltiazem, Rivaroxaban, Atriumfibrilleren
Back to top