Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Illegale medicijnhandel is zeer breedschalig

PW01/02 - 12-01-2018
Door online verkoopkanalen en vage scheidslijnen tussen wat legaal, semilegaal en illegaal is, is een breed scala aan mensen betrokken bij de handel en verkoop van illegale geneesmiddelen, blijkt uit promotieonderzoek van Rosa Koenraadt aan de Universiteit Utrecht.
Illegale medicijnhandel is zeer breedschalig

Het gaat enerzijds om enkele grote netwerken die op verschillende marktniveaus opereren, maar anderzijds zijn ook veel individuele ondernemers en verkopers betrokken bij de illegale medicijnhandel, concludeert Koenraadt. “De barrières om deze handel te betreden zijn laag.”

Dagelijks wordt een grote hoeveelheid vervalste en illegale middelen verhandeld, variërend van antibiotica en afslankmiddelen tot steroïden. Deze handel groeit nog steeds en wordt geassocieerd met aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor de gebruikers, hoge winsten, lage straffen en een groeiende organisatie van de handel, stelt Koenraadt.

Zij bracht met name de illegale handel in lifestylegeneesmiddelen in Nederland en China in kaart, door middel van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden, inclusief interviews met handelaren en gebruikers. Ze verrichtte onlineonderzoek en analyseerde strafdossiers.

Document acties

Back to top