Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Restricties aan gebruik cyproteron

PW09 - 26-02-2020
De veiligheidscommissie van het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA, de PRAC, raadt restricties aan in het gebruik van cyproteron.
Restricties aan gebruik cyproteron

Deze aanbeveling volgt op een review van de PRAC van het risico op meningeoom, een zeldzame tumor van de hersenvliezen, bij patiënten die cyproteron gebruiken. Deze bijwerking is zeldzaam; het betreft tussen 1 en 10 op 10.000 personen, afhankelijk van de dosering en de duur van de behandeling met cyproteron. Meningeoom is vooral gemeld bij gebruik van cyproteron in doseringen van 25 mg per dag en hoger.
De PRAC beveelt aan dat geneesmiddelen die 10 mg of meer cyproteron bevatten, alleen worden gebruikt bij androgeen-afhankelijke aandoeningen zoals hirsutisme, androgene alopecia, acne en seborroe, als andere behandelingen – waaronder een lagere dosering cyproteron – hebben gefaald. Als de hogere dosering effect heeft, moet de dosis worden verlaagd tot de laagst mogelijke effectieve dosering. De geneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt bij mannen om de geslachtsdrift bij seksuele aandoeningen te verminderen als andere behandelingsopties niet beschikbaar zijn.
Voor de combinatie van ethinylestradiol of estradiolvaleraat met een lage dosering cyproteron is geen bewijs voor een toegenomen risico op meningeoom. De PRAC beveelt desondanks aan dat deze middelen niet worden gebruikt bij mensen die een meningeoom hebben of hebben gehad.
Bij toepassing van cyproteron bij mannen met prostaatkanker zijn geen veranderingen in het gebruik. Meningeoom is meestal niet-maligne, maar door de locatie kan het ernstige problemen geven.

Document acties

Back to top