Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gebruik antidepressiva verhoogt kans op heupfractuur

PW05 - 30-01-2019
Het gebruik van antidepressiva verdubbelt de kans op een heupfractuur, zowel in het jaar voor als het jaar na starten.
Gebruik antidepressiva verhoogt kans op heupfractuur

Een nationale cohort studie op basis van een Zweeds voorschrijfregister includeerde 204.072 personen van 65 jaar of ouder, die tussen juli 2006 en december 2011 een antidepressivum kregen voorgeschreven. Zij werden 1:1 gematcht op geslacht en geboortejaar met een controle die geen antidepressivum gebruikte. De uitkomstmaat was een heupfractuur in het jaar voor en het jaar na start van de behandeling met het antidepressivum. Voor de drie meest voorgeschreven antidepressiva citalopram, mirtazapine en amitriptyline werden separate analyses uitgevoerd.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 80,1 jaar, 63,1% was vrouw. Gebruikers van een antidepressivum hadden vaker een heupfractuur dan de controles in het jaar voor (2,8% versus 1,1%) en het jaar na start (2,5% versus 1,3%). De odds ratio’s waren het hoogst in de 16 tot 30 dagen vóór het start met het antidepressivum (odds ratio 5,76; 95%BI 4,73 - 7,01), ook in subanalyses voor geslacht, leeftijd en de verschillende antidepressiva. Het onderzoek toonde geen duidelijke dosis-response-relatie aan.

[JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.3679]

Document acties

gearchiveerd onder: Antidepressiva, Heupfractuur

Reacties

06-02-2019 12:31
C. Baggerman zegt:

In mijn onbescheiden mening zit er een onzorgvuldigheid in de titel van dit artikel:
De titel van het oorspronkelijke artikel uit JAMA psychiatry luidt: "Association Between Antidepressant Drug Use and Hip Fracture in Older People Before and After Treatment Initiation". Hier wordt gekozen voor de meer neutrale term "association". Op basis van de hier gepresenteerde informatie lijkt er ook geen causaal verband te worden aangegeven, enkel een verband.

Back to top