Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheker signaleert beter

PW03 - 18-01-2018
Bij Medicare Wellness Visits (MWV) verhelpen apothekers significant meer medische problemen (al dan niet medicatiegerelateerd) dan andere zorgverleners.
Apotheker signaleert beter

In twee eerstelijnsklinieken in Maryland (VS) grepen door apothekers geleide MWV-groepen 37 keer in bij 23 patiënten, de groepen onder leiding van andere zorgverleners twintig keer bij 43 patiënten. Apothekers signaleerden vooral niet-geïndiceerde medicatie en therapieontrouw, de anderen vooral subtherapeutische doseringen en indicaties zonder medicatie. [Beliard RC, Merrey JW. Consult Pharm. 2017;32(11):687-699.]

Document acties

Back to top