Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Baricitinib en tofacitinib verlagen mogelijk bloedglucose

PW32en33 - 03-08-2021
De Januskinase-remmers (JAK-remmers) baricitinib en tofacitinib verlagen mogelijk de bloedglucosespiegel bij patiënten met diabetes mellitus (DM). Als gevolg hiervan moet soms de diabetesmedicatie worden bijgesteld.
Baricitinib en tofacitinib verlagen mogelijk bloedglucose

Met behulp van data uit de Europese farmacovigilantie-database onderzocht het Bijwerkingencentrum Lareb 32 meldingen van een verlaagde bloedglucose bij het gebruik van baricitinib en tofacitinib. Bij deze meldingen werd baricitinib of tofacitinib in het merendeel van de gevallen gebruikt voor reumatoïde artritis. Bij de patiënten was DM als comorbiditeit vastgesteld.

Bij alle meldingen was sprake van een verlaging van het bloedglucose. Bij 65% van de meldingen voor baricitinib was sprake van hypoglykemie, voor tofacitinib was dat 40%.

Op basis van de verlaging van het bloedglucose moest in sommige gevallen de diabetesmedicatie worden verlaagd. Ook was het soms nodig de diabetesmedicatie weer te verhogen na staken van de behandeling met baricitinib of tofacitinib. Artsen dienen dan ook alert te zijn op deze bijwerking bij het voorschrijven of staken van baricitinib of tofacitinib wanneer sprake is van DM als comorbiditeit.

JAK-remmers als baricitinib of tofacitinib worden toegepast bij de behandeling van reumatoïde artritis en andere inflammatoire aandoeningen als artritis psoriatica, colitis ulcerosa en constitutioneel eczeem.

 

Document acties

gearchiveerd onder: JAK-remmer, bloedglucose
Back to top