Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

BG Pharma: distributie medicijnen is in gevaar

PW11 - 08-03-2023
Het distribueren van geneesmiddelen is in gevaar doordat farmaceutische groothandels met verlies moeten afleveren. Ook het aanleggen van een verplichte veiligheidsvoorraad is niet te financieren. Dat blijkt uit onderzoek van SiRM, in opdracht van de koepelorganisatie van groothandels BG Pharma.
BG Pharma: distributie medicijnen is in gevaar

Zonder ingrijpen zullen de vier compleet gesorteerde farmaceutische groothandels – Alliance Healthcare, Brocacef, Mosadex en Pluripharm – dit jaar € 27 miljoen moeten toeleggen op de geneesmiddelendistributie, blijkt uit de marktanalyse, die gistermiddag door de brancheorganisatie is aangeboden aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Volgens BG Pharma ontstaat het probleem doordat zorgverzekeraars voor de preferente geneesmiddelen onderhandse kortingsafspraken maken met fabrikanten zonder rekening te houden met kosten voor inkoop, opslag en distributie. 

Ook houden de zorgverzekeraars geen rekening met het opvangen van leveringsproblemen en geneesmiddeltekorten. “Wij staan op het punt dat we verlieslatende medicijnen moeten schrappen uit ons assortiment, wat enorme gevolgen heeft voor veelal kwetsbare patiënten”, aldus BG Pharma-voorzitter Léon Tinke.

Groothandels moeten met verlies afleveren doordat de groothandelskorting van 0,25 eurocent voor een verpakking van 30 tabletten sinds 2014 niet is verhoogd. Door hogere loon- en brandstofkosten en stijgende rentes loopt dit verlies verder op, stelt BG Pharma.

Zorgverzekeraars

Verder blijkt uit het rapport van SiRM dat het aanleggen van een veiligheidsvoorraad van vier weken – een wettelijke verplichting voor groothandels sinds januari 2023 – voor de vier groothandels een investering vraagt van € 300 miljoen.

Het beheer van deze voorraad leidt tot extra kosten voor opslag, gebouwen, personeel en rente van € 65 miljoen, een stijging van 40%. Daarbij komt nog het risico dat de medicijnen niet worden verkocht voor de uiterste houdbaarheidsdatum, en afwaarderingsrisico’s door wettelijke prijsverlagingen.

Deze investering is niet financierbaar bij de bank omdat het beheer van de voorraad alleen maar kosten en risico’s met zich meebrengt en er geen inkomsten tegenover staan, aldus Tinke, die vindt dat zorgverzekeraars de financiering van de veiligheidsvoorraad voor hun rekening moeten nemen omdat groothandels honderden miljoenen voor hen voorfinancieren. “Geneesmiddelen die we deze maand uitleveren voor verstrekking aan patiënten krijgen we pas eind volgende maand betaald, nadat apotheken en ziekenhuizen het geld van de zorgverzekeraar hebben ontvangen.”

Document acties

Back to top