Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico op herseninfarct na stoppen behandeling met anagrelide

28-02-2022
Patiënten kunnen stollingsproblemen krijgen na het plotseling stoppen van een behandeling met anagrelide (Xagrid). Dit komt doordat het aantal bloedplaatjes na stopzetten van de behandeling weer snel toeneemt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners de behandeling met anagrelide niet abrupt te stoppen.
Risico op herseninfarct na stoppen behandeling met anagrelide

Anagrelide wordt gebruikt voor verlaging van het aantal bloedplaatjes bij patiënten met essentiële trombocytose (ET). Uit onderzoek blijkt dat sommige patiënten stollingsproblemen krijgen na plotseling stoppen met anagrelide. Soms kan dit ernstig zijn, bijvoorbeeld een herseninfarct.
De stollingsproblemen komen doordat het aantal bloedplaatjes na stoppen van de behandeling weer snel stijgt naar het aantal van vóór de behandeling, of nog hoger.
Het CBG adviseert zorgverleners de behandeling met anagrelide niet abrupt te stoppen, en regelmatig het aantal bloedplaatjes te controleren in het geval van een onderbreking of stopzetting.
Ook moeten zorgverleners patiënten advies geven over hoe zij vroege tekenen van stollingsproblemen, zoals een herseninfarct, kunnen herkennen.
Het bedrijf Shire Pharmaceuticals Ireland Limited heeft over deze risico's een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) gestuurd naar ziekenhuisapothekers en internisten met specialisatie hematologie.

Document acties

Back to top